CE
Find a dealer/service center

Suunto Ambit2 S Gabay ng Gumagamit - 2.0

CE

Inihahayag ng Suunto Oy na ang wristop computer na ito ay nakakasunod sa mahahalagang kahilingan at iba pang mga kaugnay na probisyon ng Directive 1999/5/EC.