Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

Suunto Ambit2 S Gabay sa User - 2.0

Pagpapalit ng mga setting ng oras

Para puntahan ang mga setting ng oras:

 1. Pindutin nang matagal ang Next upang makapasok sa menu ng mga opsyon.
 2. Pindutin ang Next para makapasok sa general (pangkalahatan).
 3. Mag-scroll sa Time/date (Oras/petsa) gamit ang Start Stop at pumasok gamit ang Next.

time settings

Pagse-set ng oras

Ang kasalukuyang oras ay ipinapakita sa gitnang hanay ng display ng mode na Time.

Para i-set ang oras:

 1. Sa menu ng mga opsyon, pumunta sa general (pangkalahatan), at pagkatapos sa Time/date (Oras/petsa) at sa Time (Oras).
 2. Baguhin ang oras at minuto gamit ang Start Stop at Light Lock. I-accept gamit ang Next.
 3. Bumalik sa mga setting gamit ang Back Lap, o pindutin nang matagal ang Next para lumabas mula sa menu ng mga opsyon.

setting time Ambit2

Pagse-set ng petsa

Ang kasalukuyang petsa ay ipinapakita sa itaas na hanay ng display ng mode na Time.

Para i-set ang petsa:

 1. Sa menu ng mga opsyon, pumunta sa general (pangkalahatan), at pagkatapos sa Time/date (Oras/petsa) at sa Date (Petsa).
 2. Baguhin ang taon, buwan at araw gamit ang Start Stop at Light Lock. I-accept gamit ang Next.
 3. Bumalik sa mga setting gamit ang Back Lap, o pindutin nang matagal ang Next para lumabas mula sa menu ng mga opsyon.

setting date

Pagse-set ng dalawahang oras

Ang dalawahang oras ay magpapahintulot sa iyo na subaybayan ang kasalukuyang oras ng ikalawang time zone, halimbawa, kapag nagbibiyahe. Ang dalawahang oras ay ipapakita sa ibabang hanay ng display ng mode na Oras at mapupuntahan mo ito sa pamamagitan ng pagpindot sa View.

Para i-set ang dalawahang oras:

 1. Sa menu ng mga opsyon, pumunta sa general (pangkalahatan), at pagkatapos sa Time/date (Oras/petsa) at sa Dual time (Dalawahang oras).
 2. Baguhin ang oras at minuto gamit ang Start Stop at Light Lock. I-accept gamit ang Next.
 3. Bumalik sa mga setting gamit ang Back Lap, o pindutin nang matagal ang Next para lumabas mula sa menu ng mga opsyon.

setting dual time

Pag-set ng alarma

Maaari mong gamitin ang iyong Suunto Ambit2 S bilang isang alarm clock.

Para puntahan ang alarm clock at i-set ang alarma:

 1. Sa menu ng mga opsyon, pumunta sa general (pangkalahatan), at pagkatapos sa Time/date (Oras/petsa) at sa Alarm (Alarma).
 2. I-set ang alarma sa naka-on o naka-off gamit ang Start Stop o Light Lock. I-accept gamit ang Next.
 3. I-set ang oras at minuto gamit ang Start Stop at Light Lock. Tanggapin gamit ang Next.
 4. Bumalik sa mga setting gamit ang Back Lap, o pindutin nang matagal ang Next para lumabas mula sa menu ng mga opsyon.

setting alarm Ambit2

Kapag naka-on ang alarma, lilitaw ang simbolo ng alarma sa karamihan ng mga display.

Kapag tumunog ang alarma, maaari mong:

 • Piliin ang Snooze (I-snooze) sa pamamagitan ng pagpindot sa Light Lock. Ang alarma ay hihinto at tutunog muli bawat 5 minuto hanggang sa ihinto mo ito. Maaari kang mag-snooze nang hanggang 12 beses para sa kabuuang 1 oras.
 • Piliin ang Stop (Ihinto) sa pamamagitan ng pagpindot sa Start Stop. Ang alarma ay hihinto at muling tutunog sa parehong oras kinabukasan, maliban na lang kung i-o-off mo ito sa mga setting.

alarm snooze Ambit2

PAALALA:

Kapag nag-i-snooze, kukurap ang icon ng alarma sa TIME na mode.

Table of Content