Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

Suunto Core Потребителско ръководство -

Как работи режим Alti & Baro

За да получите правилните отчитания от Alti & Baro е важно да разберете как Product Name изчислява височината и въздушното налягане при морското равнище.

Product Name постоянно измерва абсолютното въздушно налягане. Въз основа на това измерване и референтните стойности той изчислява надморската височина или въздушното налягане при морско равнище.

ВНИМАНИЕ:

Пазете областта около сензора чиста от кал и пясък. Никога не поставяйте нищо в отворите на сензора.

Получаване на правилни отчитания

Ако вашето занимание на открито изисква да знаете въздушното налягане, трябва да въведете референтна стойност за височина от вашето местоположение. Можете да го откриете на повечето топографски карти. След това вашият Product Name ще ви показва правилните отчитания.

За да получите правилни отчитания за височина, трябва да въведете референтна стойност за въздушно налягане при морското равнище. Можете да откриете референтната стойност за въздушно налягане при морското равнище, отговаряща на вашето местонахождение, в колонката за времето на местните вестници или на уебстраниците на националните метеорологични служби.

Абсолютното въздушно налягане се измерва постоянно Абсолютно въздушно налягане + известна референция за надморска височина = Въздушно налягане при морското равнище

* Абсолютно въздушно налягане + известно въздушно налягане при морското равнище = Надморска височина *

Промените в местните климатични условия засягат отчитането на надморската височина. Ако времето се променя често, е препоръчително често да нулирате референтната стойност за текуща надморска височина, най-добре преди да започнете своето пътуване, когато имате налични референтни стойности. Ако местното време е постоянно, няма нужда да въвеждате референтни стойности.

Получаване на неправилни отчитания

Altimeter профил + стоене на едно място + климатична промяна

Ако вашият профил altimeter е включен за дълъг период от време, а устройството е на фиксирано място, докато климатичните условия се променят, устройството ще дава неправилни отчитания на надморската височина.

Altimeter профил + движение в надморска височина + климатична промяна

Ако вашият профил altimeter е включен и времето се променя често, докато се придвижвате нагоре или надолу в надморска височина, устройството ще дава неправилни отчитания.

Barometer профил + движение в надморска височина

Ако профилът Barometer е включен за продължителен период от време, докато се придвижвате нагоре или надолу в надморска височина, устройството приема, че стоите на едно място и интерпретира промените в надморската височина като промени във въздушното налягане при морско равнище. Затова ще ви даде неправилни отчитания на въздушното налягане при морско равнище.

Вие сте на втория ден от двудневен преход. Изведнъж се сещате, че сте забравили да превключите от профил Barometer към профил altimeterAltimeter, когато сте започнали прехода сутринта. Знаете, че текущите отчитания на надморската височина от вашия са погрешни. Затова отивате до най-близкото местоположение на вашата топографска карта, за което има предоставена референтна стойност на надморската височина. Съответно коригирате референтната стойност за надморска височина на . Отчитанията на надморската височина отново са точни.

Table of Content