Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

Suunto Core Потребителско ръководство -

Промяна на основните настройки

В General можете да зададете основните настройки, включително:

 • button tone: вкл./изкл.
 • tone guide: вкл./изкл.
 • backlight: бутон за светлината/всеки бутон
 • language: английски, френски, испански, немски

За да влезете в General в Menu:

 1. Отворете Menu, като задържите Mode натиснат в режим Time, Alti & Baro или Compass.
 2. Превъртете до General, като използвате - Light.
 3. Отворете с Mode.

Звук на бутоните

В Button tone можете да включите или изключите звука на бутоните. Всеки път, когато натиснете бутон, се чува звук, който потвърждава действието.

 1. В General, изберете Button tone.
 2. Включете или изключете звука на бутоните с + и - Light.

Звукова сигнализация

В tone guide можете да включите или изключите звуковата сигнализация. Ще чуете звукова сигнализация, когато:

 • Смените някоя настройка
 • Зададете референтната стойност за височина
 • Стартирате или спрете записа на логове
 • Маркирате точка височина, когато записвате логове
 • Стартирате или спрете хронометъра
 • Устройството превключва между профилите altimeter и Barometer, когато използвате профил automatic.

За да включите или изключите звуковата сигнализация:

 1. В General, изберете Tone guides.
 2. Включете или изключете звуковата сигнализация с + и - Light.

Подсветка

В Backlight можете да превключвате между двата вида осветление: всеки бутон и бутон за светлината.

За да настроите подсветката към нормален или нощен режим:

 1. В General, изберете Backlight.
 2. Превключете подсветката между light button и any button с + и - Light.

Когато light button е избран, можете да активирате подсветката с - Light. Подсветката се изключва автоматично след 5 секунди. Ако искате да виждате подсветката, докато сте в Menu, трябва да я активирате в режим time, Alti & Baro или Compass преди да влезете в Menu. Подсветката тогава ще бъде включена, докато не затворите Menu.

Когато any button е избран, подсветката се включва всеки път, когато натиснете бутон.

Език

В Language можете да изберете езика на потребителския интерфейс на вашия Product Name (английски, немски, френски или испански).

За да изберете език:

 1. В General, изберете Language.
 2. Изберете език от списъка с + и - Light.

Активиране заключването на бутоните

Можете да деактивирате заключването на бутоните, ако задържите бутона -Light натиснат. Когато заключването на бутоните е активирано, това е показано със символ катинар icon button lock .

бележка:

Можете да променяте изгледите и да използвате подсветката, докато заключването на бутоните е активирано.

Table of Content