Разглеждане и заключване на логове
Find a dealer/service center

Suunto Core Потребителско ръководство -

Table of Content

Разглеждане и заключване на логове

Логовете, записани от функцията запис на логове в профила altimeter, Barometer или depth meter се записват в logbook. Можете да запазите до 10 лога. Новият лог винаги заменя най-стария лог в logbook. За да запазите логовете, можете да ги заключите. Lock icon core се вижда, когато логът е заключен. Можете да заключите до 9 лога.

Когато влезете в logbook, ще видите броя на незаключените логове. Можете да изберете да ги разгледате или да заключите логовете.

Когато разглеждате логовете, ви се показва списък с налични логове, заедно с час и дата. Можете да превъртате и да отворите всеки лог, за да видите резюме на съдържанието му и детайлна информация.

Разглеждане на логове

Когато разглеждате обобщените логове, ще видите

 • Обща графика, време на запис и най-висока точка
 • Общо спускане, продължителност на спускането, средна скорост на спускане
 • Общо изкачване, продължителност на изкачването, средна скорост на изкачване
 • Междинно време (обща продължителност на лога от старта) и време за обиколка (продължителност от последното време за обиколка) на алтиметъра

Когато разглеждате детайлните логове, ще видите:

 • Графика на промените във височината
 • Време на запис
 • Височина/дълбочина по време на записа

За да видите логовете:

 1. В memory, изберете logbook.
 2. Изберете лог от списъка.
 3. Изберете View.
 4. Превъртете през обобщените логове с + и -Light.
 5. Можете да видите детайлните логове с Mode.
 6. Можете да увеличите или намалите скоростта на превъртане и да промените посоката с + и - Light. Спрете с Mode.
бележка:

Когато превъртате графиката, вашата текуща позиция е в средата на графиката.

бележка:

Само логовете на алтиметъра включват обобщени версии.

Заключване и отключване на логове

За да заключите или отключите логовете:

 1. В memory, изберете logbook.
 2. Изберете лог от списъка.
 3. Изберете Lock / Unlock.
 4. Заключете/отключете лога с Mode ИЛИ Отменете с View).