CE
Find a dealer/service center

Suunto Core Потребителско ръководство -

Table of Content

CE

С настоящото Suunto Oy декларира, че този продукт отговаря на основните изисквания и всички останали приложими условия на Директива 1999/5/EC.