Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

Suunto Core Потребителско ръководство -

Гаранция

Suunto гарантира, че по време на Гаранционния период Suunto или оторизиран сервизен център на Suunto (оттук нататък наричан “Сервизен център”) по изцяло свое усмотрение ще поправи дефектите в материалите или изработката безплатно чрез а) ремонт или б) смяна, или в) възстановяване на заплатената сума, предмет на положенията и условията на настоящата Ограничена гаранция. Настоящата Ограничена гаранция е валидна и приложима само в държавата, където е направена покупката, освен ако местното законодателство не посочва друго.

Гаранционен период

Гаранционният период на Международната ограничена гаранция започва в датата на първоначалната покупка от краен потребител.

Гаранционният период е две (2) години за часовници, смарт часовници, компютри за гмуркане, предаватели за сърдечен ритъм, предаватели за гмуркане, механични инструменти за гмуркане и механични прецизни инструменти, освен ако не е посочено друго.

Гаранционният период е една (1) година за аксесоари, включително, но не само ремъци за гърди Suunto, каишки за часовници, зарядни, презареждаеми батерии, гривни и тръбички.

Гаранционният период е пет (5) години за дефекти, дължащи се на сензора за измерване на дълбочина (налягане) на компютрите Suunto Dive.

Изключения и ограничения

Настоящата Ограничена гаранция не покрива:

  1. а) нормалната амортизация, например драскотини, ожулвания или промяна на цвета и/или материала на неметалните каишки, б) дефекти, причинени от грубо боравене с продукта или в) дефекти или повреди, причинени от употреба в разрез с предназначението или препоръките за ползване на продукта, неподходяща поддръжка, небрежност или инциденти като изпускане или смачкване;
  2. печатни материали и опаковка;
  3. дефекти или нарочени дефекти, причинени от използване с продукт, аксесоар, софтуер и/или услуга, които не са произведени или доставяни от Suunto;
  4. непрезареждаеми батерии.

Suunto не гарантира, че работата на Продукта или аксесоара ще бъде непрекъсната или безгрешна, нито че Продуктът или аксесоарът ще работи с хардуер или софтуер, предоставян от трета страна.

Тази Ограничена гаранция не може да бъде приложена, ако Продуктът или аксесоарът:

  1. е отворен в разрез с предназначението за употреба;
  2. е ремонтиран с неоторизирани резервни части; модифициран или поправен от неоторизиран Сервизен център;
  3. серийният номер е премахнат, променен или направен нечетивен по какъвто и да било начин, което се установява изцяло по преценка на Suunto; или
  4. е изложен на химикали, включително, но не само слънцезащитен крем и репеленти за комари.

Достъп до гаранционното обслужване на Suunto

Трябва да покажете доказателство за покупка, за да се възползвате от гаранционното обслужване на Suunto. За инструкции относно възползването от гаранционно обслужване посетете www.suunto.com/warranty, свържете се с местния оторизиран дилър на Suunto или се обадете в Центъра за връзка на Suunto.

Ограничение на отговорността

До максималната степен, позволена от приложимите закони, настоящата Ограничена гаранция е вашата единствена и изключителна форма на гаранция и измества всякакви други гаранции, изрични или косвени. Suunto не носи отговорност за специални, инцидентни, наказателни или произтичащи щети, включително, но не само загуба на очаквани ползи, загуба на данни, загуба на ползване, капитални разходи, разходи за заместващо оборудване, искове от трети страни, материални щети, възникнали от закупуването или използването на предмета или възникнали от нарушение на гаранцията, нарушение на договор, небрежност, нарушение на каквато и да било юридическа или правосъдна теория, дори ако Suunto е знаела за вероятността от подобни щети. Suunto не носи отговорност за забавяне на предоставянето на гаранционно обслужване.

Table of Content