Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

Suunto Core Потребителско ръководство -

За начало

Основни настройки

Натиснете някой бутон и вашият Product Name ще се активира. След това ще трябва да изберете език, мерна единица (имперска или метрична), час и дата. Използвайте горния десен бутон + и долния десен бутон - Light, за да смените настройките. Потвърдете и ще отидете на следващия раздел в менюто, като натиснете средния десен бутон Mode. Винаги можете да се върнете на предходното меню, като натиснете бутона View долу вляво. Когато настройките са избрани според предпочитанията ви, можете да започнете да използвате основните функции за време на вашия Product Name.

Basic settings

бележка:

Трябва да настроите алтиметъра, барометъра и компаса, за да получите правилни отчитания. Моля, погледнете Ръководството на потребителя за подробна информация как да ги настроите правилно.

Режими

Вашият Product Name има три режима: time, ALTI & BARO и Compass. Тези режими са описани подробно в Ръководството на потребителя. Избраният режим е означен с правоъгълник около името на режима. Можете да превключвате между главните режими със средния десен бутон Mode. Опитайте!

Modes

Изгледи

Всеки режим има набор от изгледи, до които можете да стигнете с долния ляв бутон View. Изгледите са представени в долната част на дисплея. Изгледите съдържат допълнителната информация за включения режим, например това да виждате секундите като допълнителна информация в режим time. Някои изгледи също така са интерактивни.

Product Name има четири интерактивни изгледа:

  • Хронометър (режим time)
  • Таймер за обратно броене (режим time)
  • Запис на логове (режим ALTI & BARO)
  • Измервател на разлика във височината (режим ALTI & BARO)

Когато интерактивните изгледи са включени, можете да ги стартирате, спрете или рестартирате от горния ляв бутон Start Stop и да ги нулирате, като задържите горния десен бутон +. Пуснете хронометъра в режим time и го изпробвайте!

Views

Меню

В Menu можете да променяте стойностите, основните настройки и единици или да видите логовете, записани в бележника с логове. За да влезете в Menu, задръжте средния десен бутон Mode натиснат, докато сте в режим time, ALTI & BARO или Compass. Сегментите във външната част на дисплея показват времето за преход. Излезте Menu като натиснете горния ляв бутон Start Stop. Когато има опция за изход в Menu, това е означено с “X” на екрана до бутона Start Stop. Пробвайте да отворите и затворите от Menu!

Menu

Подсветка

Можете да активирате подсветката във всеки режим като натиснете долния десен бутон - Light. Подсветката се изключва автоматично след 5 секунди. Ако искате да виждате подсветката, докато сте в Menu, трябва да я активирате в режим time, ALTI & BARO или Compass преди да влезете в Menu. Подсветката ще се върне към нормалните настройки, когато се върнете в някой режим.

Заключване на бутоните

Можете да активирате и деактивирате заключването на бутоните, като задържите долния десен бутон -Light натиснат.

бележка:

Можете да променяте изгледите и да използвате подсветката, докато заключването на бутоните е активирано.

Промяна на стойности

За да промените настройка, трябва да сте в Menu. За да влезете в Menu, задръжте средния десен бутон Mode натиснат, докато сте в режим time, ALTI & BARO или Compass. Всички промени, които направите в Menu, ще бъдат приложени веднага. Например, ако въведете TIME-DATE в Menu и промените времето от 12:30 на 11:30 и излезете. Времето ще бъде зададено на 11:30.

Table of Content