Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

Suunto Kailash Gabay ng Gumagamit - 2.0

Kaligtasan

Mga uri ng pag-iingat para sa kaligtasan:

BABALA:

ay ginagamit kaugnay sa isang pamamaraan o sitwasyon na maaaring magdulot ng malubhang pinsala o kamatayan.

MAG-INGAT:

ay ginagamit kaugnay sa isang pamamaraan o sitwasyon na magdudulot ng pinsala sa produkto.

PAALALA:

ay ginagamit upang bigyang-diin ang mahalagang impormasyon.

TIP:

ay ginagamit para sa mga ekstrang payo kung paanong gagamitin ang mga feature at function ng device.

Mga pag-iingat para sa kaligtasan

BABALA:

MAAARING MAGKAROON NG MGA ALLERGY O IRITASYON SA BALAT KAPAG NAKADIKIT ANG PRODUKTO SA BALAT, KAHIT PA SUMUSUNOD ANG AMING MGA PRODUKTO SA MGA PAMANTAYAN NG INDUSTRIYA. SA NATURANG PANGYAYARI, AGARANG ITIGIL ANG PAGGAMIT AT KUMONSULTA SA ISANG DOKTOR.

BABALA:

PARA LAMANG SA PAGLILIBANG.

BABALA:

HUWAG GANAP NA AASA SA GPS O SA ITATAGAL NG BATERYA, LAGING GUMAMIT NG MGA MAPA AT IBA PANG KAGAMITANG PANG-BACKUP PARA MATIYAK ANG IYONG KALIGTASAN

MAG-INGAT:

HUWAG MAGPAPAHID SA PRODUKTO NG PANGONTRA NG INSEKTO (INSECT REPELLENT), DAHIL MAAARING MAPINSALA NITO ANG IBABAW NA BAHAGI.

MAG-INGAT:

HUWAG ITATAPON ANG PRODUKTO, SA HALIP AY ITURING ITO BILANG ISANG BASURANG ELEKTRONIC PARA MAPANGALAGAAN ANG KAPALIGIRAN.

Table of Content