Alarm clock
Find a dealer/service center

Suunto Kailash Gabay ng Gumagamit - 2.0

Alarm clock

Maaari kang mag-set ng isang pang-araw-araw na alarma. Kapag ise-set mo ang alarma, lalabas ang alarma sa timeline.

alarm timeline

Upang i-set ang alarma:

  1. Pindutin nang matagal ang gitnang button upang makapasok sa menu ng mga opsyon.
  2. Pindutin ang gitnang button upang pumasok sa Time & date (Oras at petsa).
  3. Pindutin ang gitnang button upang pumasok sa setting ng alarma.
  4. I-on ang alarma at kumpirmahin.
  5. I-set ang oras at ang mga minuto at kumpirmahin.
  6. Lumabas sa pamamagitan ng pagpindot nang matagal sa gitnang button.