Abiso ng patent
Find a dealer/service center

Suunto Kailash Gabay ng Gumagamit - 2.0

Abiso ng patent

Abiso ng patent

Ang produktong ito ay protektado ng mga nakabinbing aplikasyon sa patent at ng kanilang mga kaukulang pambansang karapatan: FI 20155573, US 7,271,774, US 13/794,468, US 14/195,670.

Naisumite na ang mga karagdagang aplikasyon para sa patent.