Pagkuha ng suporta
Find a dealer/service center

Suunto Kailash Gabay ng Gumagamit - 2.0

Pagkuha ng suporta

Upang makakuha ng dagdag na suporta, bumisita sa www.suunto.com/support. Doon ay makakakita ka ng komprehensibong koleksyon ng mga materyales para sa suporta, kasama na ang Mga Tanong at Sagot at mga video sa pagtuturo. Maaari ka ring mag-post ng mga tanong nang direkta sa Suunto o mag-email/tumawag sa mga propesyonal sa suporta ng Suunto.

Marami ring how-to na mga video sa Suunto YouTube channel sa 
www.youtube.com/user/MovesCountbySuunto.

Nirerekomenda namin na irehistro mo ang iyong produkto upang makuha ang pinakamahusay na suportang naka-personalize, mula sa Suunto.

Upang makakuha ng suporta mula sa Suunto:

  1. Magparehistro sa www.suunto.com/support/MySuunto, kung hindi mo pa ito nagagawa, mag-log in at idagdag ang Suunto Kailash sa My Products(Mga Produkto Ko).
  2. Bumisita sa Suunto.com (www.suunto.com/support) upang makita kung naitanong na/nasagot na ang iyong tanong.
  3. Magpunta sa Contact Suunto(Makipag-ugnayan sa Suunto) upang magsumite ng tanong o tumawag sa amin sa alinmang nakalistang numero sa suporta. O kaya ay magpadala sa amin ng email sa support@suunto.com Mangyaring isama ang pangalan ng produkto, ang serial number at isang detalyadong paglalarawan sa issue. Tutulungan ka ng kwalipikadong kawani sa customer support ng Suunto at, kung kinakailangan ay, i-troubleshoot ang iyong produkto sa tawag din na iyon.