Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

Suunto Kailash Gabay ng Gumagamit - 2.0

Pambilang ng hakbang

Ang tagabilang ng hakbang ay available bilang view sa pangunahing display ng oras, at ipinapakita sa iyo kung ilang mga hakbang ang nagagawa mo na sa araw na ito.

Maaari mong i-on/i-off ang view ng tagabilang ng hakbang sa menu ng mga option sa ilalim ng GENERAL (PANGKALAHATAN) » Views (Mga View) » Steps (Mga Hakbang).

Bilang karagdagan, kinakalkula ng Suunto Kailash ang iyong average na mga pang-araw-araw na hakbang sa loob ng nakalipas na 30 araw at ipinapakita ang average sa iyong 7R logbook (tingnan ang 7R logbook).

Isinasama sa pagkalkula ang mga araw lang kung kailan gumugol ka ng higit sa 1,000 hakbang.

PAALALA:

Ang pagbibilang ng hakbang ay batay sa iyong paggalaw gaya ng sinusukat ng mga sensor sa relo. Ang mga value na ibinibigay ay mga pagtatantya at hindi nilayon para sa anumang uri ng mga medikal na paggagamot. Ibinibigay lang ang mga ito upang suportahan ka sa iyong pagtahak tungo sa isang buhay na aktibo at may magandang kalusugan.

Table of Content