Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

Suunto Traverse Потребителско ръководство - 2.1

Сдвояване на сензор за сърдечен ритъм

Процедурите за сдвояване могат да се различават в зависимост от сензора за сърдечен ритъм (СР). Моля, вижте потребителското ръководство на устройството, което сдвоявате с вашия Suunto Traverse, преди да продължите.

За сдвояване на сензор за сърдечен ритъм:

  1. Активиране на сензор за сърдечен ритъм.
  2. Задръжте бутона NEXT натиснат, за да влезете в менюто с опции.
  3. Превъртете до CONNECTIVITY (СВЪРЗАНОСТ) с бутона LIGHT и изберете с бутона NEXT.
  4. Натсинете бутона NEXT отново, за да влезете в Pair (Сдвояване).
  5. Превъртете до HR belt (Колан за СР) с бутона LIGHT и натиснете бутон NEXT.
  6. Дръжте вашия Suunto Traverse близо до устройството, с което го сдвоявате, и изчакайте Suunto Traverse да ви уведоми, че сдвояването е било успешно.

Table of Content