Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

Suunto Traverse Потребителско ръководство - 2.1

Авторски права

Copyright © Suunto Oy. Всички права запазени. Suunto, имената на продуктите на Suunto, техните лога и другите търговски марки и имена на марката Suunto са регистрирани или нерегистрирани търговски марки на Suunto Oy. Настоящият документ и неговото съдържание са собственост на Suunto Oy и са предназначени единствено за използване от клиентите, за да придобият знания и информация относно работата на продуктите на Suunto. Съдържанието му не бива да се използва или разпространява с никакви други цели, нито да се комуникира, разкрива или възпроизвежда по друг начин без предварителното писмено съгласие на Suunto Oy. Ние сме положили максимални грижи да се уверим, че информацията в настоящата документация е подробна и точна, но не даваме конкретна или изрична гаранция за точността й. Съдържанието на настоящия документ подлежи на промяна без предизвестие по всяко време. Можете да изтеглите най-актуалната версия на тази документация от www.suunto.com.

Table of Content