Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

Suunto Traverse Потребителско ръководство - 2.1

Индикатори за времето

В допълнение към графиката на барометъра (вижте Използване на профил "Барометър"), Suunto Traverse има два индикатора за времето: климатична тенденция и аларма за буря.

Индикаторът за климатичната тенденция се показва като изглед в дисплея за часа и ви предоставя бърз начин да видите промените във времето.

time weather trend

Индикаторът за климатична тенденция се състои от две линии, които образуват стрелка. Всяка линия представлява 3-часов период. Посоката на стрелката се променя, ако в рамките на три часа има промяна в атмосферното налягане, по-голяма от 2 hPa (0,59 inHg). Например:

weather trend droppingналягането спада значително през последните шест часа
weather trend steady risingналягането е било стабилно, но се покачва значително през последните три часа
weather trend rising droppingналягането се е покачвало значително, но рязко спада през последните три часа

Аларма за буря

Значителният спад в атмосферното налягане обикновено означава, че наближава буря и е добре да потърсите подслон. Когато алармата за буря е активна, Suunto Traverse издава звукова аларма и показва мигащ символ за буря, когато налягането е паднало с 4 hPa (0,12 inHg) или повече за 3-часов период.

Алармата за буря е изключена по подразбиране. Можете да я включите от менюто с опции в GENERAL (АЛТИМЕТЪР-БАРОМЕТЪР) » Storm alarm (Аларма за буря).

бележка:

Алармата за буря не работи, ако сте активирали профил на алтиметър.

Когато се активира аларма за буря, можете да я спрете като натиснете произволен бутон. Ако не бъде натиснат бутон, алармата се повтаря веднъж след пет минути. Символът за буря остава на дисплея, докато климатичните условия не се стабилизират (спадът на налягането не се забави).

Когато се активира аларма за буря по време на записване на дейност, се генерира специална обиколка (с името „storm alarm").

Table of Content