Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

Suunto Traverse Потребителско ръководство - 2.1

Приложение Suunto

С приложението Suunto можете допълнително да обогатите своя Suunto Traverse опит, като анализирате и споделяте обучението си, свързвате се с партньори и много други. Сдвоете с мобилното приложение, за да получавате известия на вашия Suunto Traverse.

За сдвояване на часовника с приложението Suunto:

 1. Изтеглете и инсталирайте приложението Suunto на вашето съвместимо мобилно устройство от App Store, Google Play и няколко популярни магазина за приложения в Китай.
 2. Стартирайте приложението Suunto и включете Bluetooth, ако все още не е включен.
 3. На своя часовник, задръжте натиснат Next , за да влезете в менюто с опции.
 4. Превъртете до PAIR с Light Lock и изберете с Next
 5. Натиснете Next, за да изберете MobileApp.
 6. Върнете се в приложението и докоснете иконата на часовника в горния ляв ъгъл на екрана. Когато се появи името на часовника, докоснете PAIR.
 7. Въведете паролата, показана на заявката за разглеждане на дисплея на часовника, в полето за заявка за сдвояване на мобилното си устройство и докоснете PAIR за финализиране на връзката.
бележка:

Някои функции изискват интернет връзка през Wi-Fi или мобилна мрежа. Възможно е да бъдат начислени такси за обмен на данни.

Синхронизиране с мобилно приложение

Ако сте сдвоили вашия Suunto Traverse със Suunto Movescount App, промените в настройките, спортните режими, както и новите логове, автоматично се синхронизират по подразбиране, когато Bluetooth връзката е активна. Bluetooth иконата на вашия Suunto Traverse примигва, когато данните се синхронизират.

Тази настройка по подразбиране може да се промени от менюто с опции.

За да изключите автоматичното синхронизиране:

 1. Задръжте бутона NEXT натиснат, за да влезете в менюто с опции.
 2. Превъртете до CONNECTIVITY (СВЪРЗАНОСТ) с бутона LIGHT и изберете с бутона NEXT.
 3. Натиснете NEXT отново, за да влезете в настройката MobileApp sync (Синхронизиране с мобилно приложение).
 4. Превключете с бутона LIGHT и задръжте бутона NEXT натиснат, за да излезете.

Ръчно синхронизиране

Когато автоматичното синхронизиране е изключено, трябва да стартирате ръчно синхронизиране, за да прехвърляте настройки или нови логове.

За да синхронизирате ръчно с мобилното приложение:

 1. Уверете се, че Suunto Movescount App е активен и Bluetooth е включен.
 2. Задръжте бутона NEXT натиснат, за да влезете в менюто с опции.
 3. Превъртете до CONNECTIVITY (СВЪРЗАНОСТ) с бутона LIGHT и изберете с бутона NEXT.
 4. Натиснете бутона NEXT, за да активирате Sync now (Синхронизиране сега).

Ако вашето мобилно устройство има активна връзка за данни и вашето приложение е свързано към Suunto Movescount профила ви, настройките и логовете се синхронизират с вашия акаунт. Ако няма връзка за данни, синхронизирането се отлага, докато не е налично свързване.

Несинхронизираните логове, записани с вашия Suunto Traverse са изброени в приложението, но не можете да видите детайлите на логовете, докато не се синхронизират с вашия Suunto Movescount профил. Дейностите, които записвате с приложението, са видими веднага.

бележка:

Възможно е начисляването на такси за пренос на мобилни данни от страна на оператора, когато синхронизирате Suunto Movescount App и Suunto Movescount.

Table of Content