Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

Suunto Traverse Потребителско ръководство - 2.1

Button lock (Заключване на бутоните)

Задържането на бутона BACK LAP натиснат заключва и отключва бутоните.

button lock Traverse

Можете да промените поведението на заключването на бутоните в настройките на часовника от GENERAL (ОБЩИ) » Tones/display (Тонове/дисплей) » Button lock (Заключване на бутоните).

Вашият Suunto Traverse има две опции за заключване на бутоните:

  • Actions only (Само при действия): Старт менюто и менюто с опции са заключени.
  • All buttons (Всички бутони): Всички бутони са заключени. Подсветката може да се активира в режим Night (Нощен).
подшушвам:

Изберете настройката за заключване на бутони Actions only (Само при действия), за да избегнете случайно стартиране или спиране на лога. Когато бутоните BACK LAP и START са заключени, все още можете да промените дисплеите, като натиснете бутона NEXT и изгледите, като натиснете бутона VIEW.

Table of Content