Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

Suunto Traverse Потребителско ръководство - 2.0

Table of Content
Table of Content

Подсветка

Натискането на LIGHT активира подсветката.

По подразбиране подсветката се включва за няколко секунди и се изключва автоматично.

Има четири режима на подсветката:

  • Normal (Нормален): Подсветката се включва за няколко секунди, когато натиснете LIGHT и когато се включи будилникът. Това е настройката по подразбиране.
  • Off (Изключена): Подсветката не се включва при натискане на бутон, нито при активиране на будилника.
  • Night (Нощен): Подсветката се включва за няколко секунди, когато натиснете някой бутон и когато се включи будилникът.
  • Toggle (Превключване): Подсветката се включва, когато натиснете LIGHT, и остава включена, докато не натиснете LIGHT още веднъж.

Можете да промените общата настройка на подсветката от настройките на часовника под GENERAL (ОБЩИ) » Tones/display (Тонове/дисплей) » Backlight (Подсветка). Можете също така да промените общата настройка в Movescount.

Можете да регулирате яркостта на подсветката (в проценти) в настройките на часовника под Tones/display (Тонове/дисплей) » Backlight (Подсветка) или в Movescount.

подшушвам:

Когато бутоните BACK LAP и START са заключени, можете да активирате подсветката, като натиснете LIGHT.

Фенерче

В допълнение към нормалните режими на подсветка, Traverse разполага с още един допълнителен режим, при който подсветката е автоматично настроена на максимална яркост и може да се използва като фенерче. За да активирате фенерчето, задръжте натиснат бутона LIGHT.

flashlight Traverse

Фенерчето остава включено за около четири минути. Можете да го изключите по всяко време, като натиснете LIGHT или BACK LAP.

Table of Content