Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

Suunto Traverse Потребителско ръководство - 2.1

Навигиране с GPS

Suunto Traverse използва Глобалната система за позициониране (GPS), за да установи текущата ви позиция. GPS включва сателити, които летят в орбита около Земята на височина от 20 000 км и със скорост от 4 км/сек.

Вграденият GPS приемник на Suunto Traverse е оптимизиран за използване на китката и приема данни от много широк ъгъл.

Получаване на GPS сигнал

Suunto Traverse активира GPS автоматично, когато изберете спортен режим с GPS функционалност, когато установявате местонахождението си или стартирате навигация.

GPS signal strength Ambit3

бележка:

Когато активирате GPS за пръв път или не сте го използвали отдавна, установяването на координатите може да отнеме повече от обикновено. По-нататъшното стартиране на GPS ще отнема по-малко време.

подшушвам:

За да намалите до минимум времето за стартиране на GPS, дръжте часовника стабилно с GPS приемника нагоре и се уверете, че сте на открито място, с пряк изглед към небето.

подшушвам:

За да получавате актуални сателитни данни, синхронизирайте редовно вашия Suunto Traverse с Suunto Movescount. Това намалява времето, необходимо за GPS локализиране, и подобрява точността на пътя.

Отстраняване на проблеми: Няма GPS сигнал

 • За оптимален сигнал насочете частта на часовника с GPS нагоре. Най-добрият сигнал се получава на открити места с ясен изглед към небето.
 • GPS приемникът обикновено работи добре в палатки и под други тънки прегради. Въпреки това предметите, сградите, гъстата растителност или облачното време могат да намалят качеството на прием на GPS сигнал.
 • GPS сигналът не преминава през солидни конструкции или вода. Затова не се опитвайте да активирате GPS в сгради, пещери или под вода.

GPS координатни мрежи и формати на позицията

Решетките представляват прави върху карта, които дефинират координатната система, използвана върху картата.

Форматът на позицията е начинът, по който позицията на GPS приемника се показва на часовника. Всички формати се отнасят до едно и също местонахождение, като просто го изразяват по различен начин. Можете да промените формата на позицията в настройките на часовника, в менюто с опции от GENERAL (ОБЩИ) » Formats (ФОРМАТИ) » Position format (Формат на позиция).

Можете да изберете формата от следните координатни мрежи:

 • географска ширина/географска дължина е най-често използваната координатна мрежа и има три различни формата:
  • WGS84 Hd.d°
  • WGS84 Hd°m.m'
  • WGS84 Hd°m's.s
 • UTM (Универсална напречна цилиндрична проекция на Меркатор) предоставя двуизмерно представяне на позицията по хоризонтала.
 • MGRS (Военна координатна референтна система) е разширение на UTM и се състои от обозначител на зоната в решетката, идентификатор на 100 000-метров квадрат и числено местонахождение.

Suunto Traverse поддържа и следните локални решетки:

 • Британска (BNG)
 • Финландска (ETRS-TM35FIN)
 • Финландска (KKJ)
 • Ирландска (IG)
 • Шведска (RT90)
 • Швейцарска (CH1903)
 • UTM NAD27 Аляска
 • UTM NAD27 Конус
 • UTM NAD83
 • NZTM2000 (Нова Зеландия)
бележка:

Някои координатни мрежи не могат да се използват в областите на север от 84°N и на юг от 80°S, или пък извън държавите, за които са предназначени.

Точност на GPS и пестене на енергия

Когато персонализирате спортни режими, можете да дефинирате интервала за установяване на GPS координати с настройката за точност на GPS в Suunto Movescount. Колкото по-кратък е интервалът, толкова по-висока е точността по време на запис.

Като увеличите интервала и намалите точността, можете да удължите живота на батерията.

Опциите за точност на GPS са:

 • Best (Най-добра): ~ 1 сек. интервал на установяване на координатите, най-висока консумация на енергия
 • Good (Добра): ~ 5 сек. интервал на установяване на координатите, умерена консумация на енергия
 • OK (OK): ~ 60 сек. интервал на установяване на координатите, най-ниска консумация на енергия
 • Off (Изключена): без установяване на координати с GPS

Можете да коригирате предварително зададената GPS точност за спортния режим, ако е необходимо, само по време на запис и докато навигирате. Например, ако забележите, че ви остава малко батерия, можете да коригирате настройката, за да удължите живота на батерията.

Коригирайте точността на GPS от старт менюто, от NAVIGATION (НАВИГАЦИЯ) » Settings (Настройки) » GPS accuracy (GPS точност).

GPS и GLONASS

Suunto Traverse използва Глобална навигационна сателитна система (GNSS), за да установява вашето местоположение. GNSS може да използва сигнали от GPS и GLONASS сателити.

По подразбиране часовникът ви търси само сигнали от GPS. В някои ситуации и локации по света използването на сигнали от GLONASS може да подобри точността на отчитане на местоположение. Имайте предвид обаче, че GLONASS консумира повече батерия от използването само на GPS.

Можете да активирате и деактивирате GLONASS по всяко време, дори докато записвате дейност.

За да активирате или деактивирате GLONASS:

 1. Задръжте бутон NEXT натиснат, за да влезете в менюто с опции.
 2. Превъртете до NAVIGATION (НАВИГАЦИЯ) с START и влезте с NEXT.
 3. Превъртете до Settings (Настройки) с LIGHT и изберете с NEXT.
 4. Превъртете до GNSS (GNSS) с START и изберете с NEXT.
 5. Изберете GPS & GLONASS (GPS & GLONASS), за да активирате GLONASS. Ако вече е активиран, изберете GPS (GPS), за да деактивирате GLONASS.
 6. Задръжте бутона NEXT натиснат за изход.
бележка:

GLONASS се използва, само ако GPS точността е настроена на най-добрата. (Вижте Точност на GPS и пестене на енергия).

Table of Content