Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

Suunto 3 Fitness Používateľská príručka

Informácie o tréningu

Hodinky Suunto 3 Fitness poskytujú prehľad vašich tréningových aktivít.

Stlačením pravého dolného tlačidla zobrazíte tréningové súčty pre aktuálny týždeň.

SF3 Training Insight

Ak je zapnuté adaptívne vedenie tréningu, tréningový cieľ nemožno zmeniť. Informácie o tom, ako vypnúť adaptívne vedenie tréningu a zmeniť tréningový cieľ, sú uvedené v časti Adaptívne vedenie tréningu.

Keď dvakrát stlačíte stredné tlačidlo, zobrazia sa všetky vykonané aktivity za aktuálny týždeň a váš pokrok za uplynulé 3 týždne.

SF3 All Activities

V zobrazení súčtov môžete stlačením ľavého horného tlačidla prepínať medzi svojimi tromi najobľúbenejšími športmi.

Stlačením pravého dolného tlačidla zobrazíte súčet pre aktuálny týždeň. Súčet obsahuje celkový čas, vzdialenosť a kalórie pre šport zvolený v zobrazení súčtov.

SF3 all Activities Detail

Table of Content