Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

Suunto 3 Fitness Používateľská príručka

Úroveň kondície

Dobrá aeróbna výkonnosť je dôležitá pre celkové zdravie, pocit zdravia a športový výkon.

Úroveň aeróbnej výkonnosti sa definuje ako VO2max (maximálna spotreba kyslíka), čo je široko uznávané meranie kapacity aeróbnej vytrvalosti. Inými slovami, VO2max ukazuje, ako dobre dokáže vaše telo využívať kyslík. Čím vyšší je údaj VO2max, tým lepšie dokážete využívať kyslík.

Odhad úrovne vašej fyzickej kondície vychádza zo zistenej odozvy srdcovej frekvencie počas každého zaznamenaného behu alebo chôdze. Ak chcete získať odhad úrovne svojej fyzickej kondície, zaznamenajte beh alebo chôdzu v trvaní minimálne 15 minút, pričom majte na sebe hodinky Suunto 3 Fitness s pripojeným GPS alebo nakalibrovanou rýchlosťou.

Ak pripojené GPS nie je k dispozícii, musíte si sami nakalibrovať hodinky ešte pred chôdzou/behom v trvaní 15 minút a získaním odhadu fyzickej kondície, pozri Kalibrácia rýchlosti a vzdialenosti.

Po úspešnej kalibrácii hodinky dokážu poskytnúť odhad vašej úrovne fyzickej kondície pre všetky cvičenia vo forme behu a chôdze.

Vaša aktuálna úroveň kondície je uvedená na displeji kondície. V zobrazení ciferníka hodiniek stlačením pravého dolného tlačidla prejdite na displej kondície.

SF3 Fitness Level

POZNÁMKA:

Ak hodinky ešte neuskutočnili odhad vašej kondície, na displeji úrovne kondície sa budú zobrazovať ďalšie pokyny.

Historické údaje (zo zaznamenaných bežeckých a chodeckých cvičení) sú dôležité na presnosť odhadu VO2max. Čím viac aktivít zaznamenáte s hodinkami Suunto 3 Fitness, tým presnejší bude odhad VO2max.

Existuje šesť úrovní kondície, od nízkej po vysokú: veľmi nízka, nízka, stredná, dobrá, výborná a vynikajúca. Hodnota závisí od vášho veku a pohlavia. Čím vyššiu hodnotu máte, tým lepšia je úroveň vašej kondície.

Stlačením ľavého horného tlačidla zobrazíte svoj odhadovaný kondičný vek. Kondičný vek predstavuje metrickú hodnotu, ktorá vypovedá o vašej hodnote VO2max z hľadiska veku. Pravidelné vykonávanie správnych druhov fyzickej aktivity vám pomôže zvýšiť hodnotu VO2max a znížiť váš kondičný vek.

SF3 Fitness Level 02

Zlepšenie VO2max je veľmi individuálne a záleží od faktorov ako vek, pohlavie, genetické predpoklady a minulosť tréningov. Ak už máte vysokú výkonnosť, zvýšenie úrovne vašej kondície bude pomalé. Ak len začínate pravidelne cvičiť, môžete vidieť rýchly nárast kondície.

Table of Content