Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

Suunto 3 Fitness Používateľská príručka

Úprava nastavení

Úprava nastavenia:

 1. Stlačte pravé horné tlačidlo, kým neuvidíte ikonu nastavení, potom stlačením stredného tlačidla otvorte ponuku nastavení.

  Settings icon

 2. Stláčaním pravého horného alebo pravého dolného tlačidla prechádzajte po ponuke nastavení.

  SF3 Settings

 3. Vyberte nastavenie stlačením stredného tlačidla, keď je nastavenie zvýraznené. Stlačením ľavého dolného tlačidla sa vráťte do ponuky.

 1. Pri nastaveniach s rozsahom hodnôt zmeníte hodnotu stlačením pravého horného alebo dolného tlačidla.

  Backlight mode

 2. Pri nastaveniach, ktoré majú len možnosť zapnutia a vypnutia, zmeníte hodnotu stlačením stredného tlačidla.

  Alarm setting

TIP:

Prístup do všeobecných nastavení môžete získať aj z ponuky skratiek tak, že podržíte stlačené stredné tlačidlo.

InContext menu

Table of Content