Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

Suunto 3 Fitness Používateľská príručka

Námaha a zotavenie

Vaše zdroje sú dobrou indikáciou úrovní energie vášho tela a prenášajú sa do vašej schopnosti zvládať námahu a každodenné výzvy.

Námaha a fyzická aktivita vyčerpávajú vaše zdroje, kým odpočinok a zotavenie ich obnovujú. Dobrý spánok je základnou súčasťou zabezpečovania, že vaše telo má dostatok potrebných zdrojov.

Ak sú úrovne vašich zdrojov vysoké, pravdepodobne sa budete cítiť sviežo a plný energie. Keď idete behať, keď sú vaše zdroje vysoké, zažijete skvelý beh, pretože vďaka tomu má vaše telo energiu, ktorú potrebuje na adaptáciu a zlepšovanie.

Sledovanie zdrojov vám môže pomôcť riadiť ich a rozumne ich využívať. Úrovne zdrojov vám môžu pomáhať identifikovať stresové faktory, osobne účinné stratégie na zvýšenie zotavenia a vplyv dobrého stravovania.

Funkcia Námaha a zotavenie používa údaje z optického snímača srdcovej frekvencie a ak ich chcete získavať počas dňa, musí byť zapnutá funkcia dennej srdcovej frekvencie, pozri Denná srdcová frekvencia.

Je dôležité, aby hodnoty Max HR a Rest HR boli nastavené tak, aby boli v súlade s vašou srdcovou frekvenciou, aby sa zobrazovali najpresnejšie výsledky. Predvolene je hodnota Rest HR nastavená na 60 úderov za minútu a hodnota Max HR je určená na základe veku.

Tieto hodnoty srdcovej frekvencie je možné zmeniť v nastaveniach v ponuke GENERAL -> PERSONAL.

TIP:

Ako hodnotu Rest HR používajte najnižšiu srdcovú frekvenciu nameranú počas spánku.

Stlačením pravého dolného tlačidla môžete prejsť na displej námahy a zotavenia.

SF3 RecoveryDisplay

Merač okolo tohto displeja signalizuje vašu celkovú úroveň zdrojov. Ak je zelený, znamená to, že sa zotavujete. Indikátor stavu a času ukazuje, aký je váš aktuálny stav (aktívny, neaktívny, zotavujúci sa, v strese) a ako dlho ste v tomto stave. Napríklad na tejto obrazovke ste sa posledné štyri hodiny zotavovali.

Stlačením stredného tlačidla zobrazte stĺpcový graf svojich zdrojov za uplynulých 16 hodín.

SF3 Resources Graph

Zelené stĺpce signalizujú obdobia, kedy ste sa zotavovali. Percentuálna hodnota predstavuje odhad vašej aktuálnej úrovne zdrojov.

Table of Content