Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

Suunto 3 Fitness Používateľská príručka

Spárovanie zariadení POD a snímačov

Spárujte si hodinky so zariadeniami Bluetooth Smart POD a so snímačmi, aby ste pri zaznamenávaní tréningu mohli zhromažďovať ďalšie informácie.

Hodinky Suunto 3 Fitness podporujú tieto typy zariadení POD a snímačov:

 • Srdcová frekvencia
 • Bicykel
 • Chôdza
POZNÁMKA:

Ak je aktivovaný letový režim, párovanie sa nedá vykonať. Pred párovaním vypnite letový režim. Pozri Letový režim.

Spárovanie zariadenia POD alebo snímača:

 1. Prejdite do nastavení hodiniek a vyberte položku Connectivity.
 2. Po výbere možnosti Pair sensor sa zobrazí zoznam typov snímačov.
 3. Stlačením pravého dolného tlačidla môžete prechádzať zoznamom a stlačením stredného tlačidla vyberte typ snímača.

  Sensor list Trainer

 4. Podľa pokynov v hodinkách dokončite párovanie (v prípade potreby si pozrite návod pre snímač alebo zariadenie POD), pričom na ďalší krok vždy prejdete stlačením stredného tlačidla.

  Sensor paired Trainer

Ak zariadenie POD vyžaduje nastavenia, počas procesu párovania sa zobrazí výzva na zadanie hodnoty.

Po spárovaní zariadenia POD alebo snímača ho pri výbere športového režimu hodinky vyhľadajú, ak športový režim používa príslušný typ snímača.

Úplný zoznam spárovaných zariadení môžete vidieť v nastaveniach hodiniek v položke Connectivity » Paired devices.

V prípade potreby možno z tohto zoznamu odstrániť zariadenie (zrušiť jeho spárovanie). Vyberte zariadenie, ktoré chcete odstrániť, a klepnite na možnosť Forget.

Kalibrácia zariadenia POD na nohu

Keď párujete zariadenie POD na nohu, hodinky automaticky nakalibrujú zariadenie POD pomocou pripojeného GPS s aplikáciou Suunto v mobilnom telefóne. Odporúčame použiť automatickú kalibráciu, v prípade potreby ju však môžete vypnúť v nastaveniach zariadenia POD v položke Connectivity » Paired devices.

Pri prvej kalibrácii pomocou GPS by ste mali vybrať športový režim, v ktorom sa používa zariadenie POD na nohu, napríklad beh. Spustite zaznamenávanie a aspoň 15 minút bežte rovnomerným tempom po rovnom povrchu, ak je to možné.

Pri úvodnej kalibrácii bežte svojím normálnym priemerným tempom, potom zastavte zaznamenávanie tréningu. Keď nabudúce použijete zariadenie POD, kalibrácia bude pripravená.

Hodinky automaticky prekalibrujú zariadenie POD na nohu podľa potreby vždy, keď je dostupná rýchlosť z GPS.

Table of Content