Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

SIGN UP FOR NEWSLETTER | FREE RETURNS

Suunto 3 Fitness Používateľská príručka

BEZPEČNOSŤ

Typy bezpečnostných opatrení

VAROVANIE:
  • používa sa v spojení s postupom alebo situáciou, ktoré môžu spôsobiť zranenie alebo smrť.
POZOR:
  • používa sa v spojení s postupom alebo situáciou, ktoré spôsobia poškodenie výrobku.
POZNÁMKA:
  • používa sa na zdôraznenie dôležitých informácií.
TIP:
  • používa sa na označenie extra tipov na používanie funkcií zariadenia.

Bezpečnostné opatrenia

VAROVANIE:

Aj keď naše výrobky spĺňajú priemyselné normy, pri kontakte výrobku s pokožkou môže dôjsť k alergickým reakciám alebo podráždeniam pokožky. V takýchto prípadoch okamžite prestaňte výrobok používať a obráťte sa na lekára.

VAROVANIE:

Pred začatím cvičebného programu sa vždy informujte u lekára. Prepínanie môže spôsobiť vážne poranenia.

VAROVANIE:

Iba na rekreačné použitie.

VAROVANIE:

Nespoliehajte sa len na GPS podporované mobilným telefónom alebo na výdrž batérie výrobku. Vždy používajte mapy a iné záložné materiály na zaistenie svojej bezpečnosti.

POZOR:

Na výrobok nepoužívajte rozpúšťadlá, mohol by sa poškodiť jeho povrch.

POZOR:

Na výrobok nepoužívajte repelenty proti hmyzu, mohol by sa poškodiť jeho povrch.

POZOR:

Nevyhadzujte výrobok do komunálneho odpadu, ale po skončení životnosti ho zlikvidujte ako elektronický odpad, aby ste chránili životné prostredie.

POZOR:

Predchádzajte nárazu alebo pádu výrobku, mohol by sa poškodiť.

POZNÁMKA:

V spoločnosti Suunto používame pokročilé snímače a algoritmy na generovanie metrík, ktoré vám môžu pomôcť pri vašich aktivitách a dobrodružstvách. Snažíme sa dosahovať čo najvyššiu presnosť. Žiadne údaje, ktoré naše produkty a služby zhromažďujú, však nie sú dokonale spoľahlivé, rovnako metriky, ktoré vytvárajú, nie sú absolútne presné. Kalórie, srdcová frekvencia, poloha, detekcia pohybu, rozpoznávanie záberu, indikátory fyzického stresu a ďalšie merania nemusia zodpovedať realite. Produkty a služby spoločnosti Suunto sú určené len na rekreačné používanie a nie sú určené na zdravotnícke účely akéhokoľvek druhu.

Table of Content