Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

SIGN UP FOR NEWSLETTER | FREE RETURNS

Suunto 3 Fitness Používateľská príručka

Adaptívne vedenie tréningu

Hodinky Suunto 3 Fitness automaticky generujú 7-denný tréningový plán na pomoc pri udržiavaní, miernom zlepšovaní alebo rýchlom zlepšovaní aeróbnej výkonnosti. Týždenná tréningová záťaž a intenzita cvičenia sa v jednotlivých tréningových programoch líšia.

Vyberte svoj kondičný cieľ:

S3F Select Goal

Vyberte možnosť udržiavania, ak už máte primeranú kondíciu a chcete si udržať aktuálnu úroveň kondície. Táto možnosť môže byť užitočná aj pre ľudí, ktorí ešte len začínajú pravidelne cvičiť. Keď sa do toho dostanete, vždy môžete prejsť na náročnejší program.

Možnosť mierneho zlepšovania je určená na zlepšovanie aeróbnej výkonnosti miernejším tempom. Ak chcete zvýšiť úroveň kondície rýchlejšie, vyberte program rýchleho zlepšovania. Obsahuje náročnejšie cvičenia a umožňuje dosahovať rýchlejšie výsledky.

Tréningový plán pozostáva z plánovaných cvičení s dlhším trvaním a intenzitou. Každé cvičenie je naplánované s cieľom pomôcť vám udržiavať a postupne si zlepšovať kondíciu bez preťažovania tela. Ak vynecháte nejaké cvičenie alebo zacvičíte trocha viac, než udáva plán, hodinky Suunto 3 Fitness automaticky prispôsobia váš tréningový plán.

Keď začnete s naplánovaným cvičením, hodinky vás budú viesť prostredníctvom vizuálnych a zvukových indikátorov, aby vám pomohli zostať pri správnej intenzite a sledovali váš pokrok.

Nastavenia zón srdcovej frekvencie (pozri Zóny srdcovej frekvencie) ovplyvňujú adaptívny tréningový plán. Nadchádzajúce aktivity v tréningovom pláne zahŕňajú intenzitu. Ak vaše zóny srdcovej frekvencie nie sú správne nastavené, pokyny na intenzitu počas plánového cvičenia nemusia zodpovedať skutočnej intenzite cvičenia.

Zobrazenie nasledujúcich plánovaných tréningov:

 1. V zobrazení ciferníka hodiniek stlačením pravého dolného tlačidla prejdite na zobrazenie informácií o tréningu.

  SF3 Training Insight

 2. Stlačením stredného tlačidla zobrazíte plán pre aktuálny týždeň.

  SF3 Weekly Plan

 3. Stlačením pravého dolného tlačidla zobrazíte doplňujúce informácie, deň tréningu, trvanie a úroveň intenzity (na základe zón srdcovej frekvencie, pozri Zóny intenzity).

  SF3 Weekly Plan Details

 4. Stlačením ľavého dolného tlačidla opustíte zobrazenie plánovaného cvičenia a vrátite sa na displej času.

POZNÁMKA:

Dnešná naplánovaná činnosť sa zobrazí, aj keď v zobrazení ciferníka stlačíte stredné tlačidlo.

POZNÁMKA:

Cieľom adaptívneho vedenia tréningu je udržiavanie, mierne zvyšovanie alebo rýchle zvyšovanie vašej kondície. Ak už máte vysokú výkonnosť a často cvičíte, 7-denný plán možno nevyhovuje vašej súčasnej rutine.

POZOR:

Ak ste prekonali chorobu a znovu začnete s cvičením, tréningový plán sa nemusí dostatočne prispôsobiť. Po chorobe dávajte pozor a cvičte len ľahko.

VAROVANIE:

Hodinky nedokážu určiť, či máte zranenie. Dodržiavajte odporúčania svojho lekára týkajúce sa zotavenia po zranení a až potom postupujte podľa tréningového plánu v hodinkách.

Vypnutie prispôsobiteľného vedenia v tréningu:

 1. V ponuke nastavení prejdite na položku Training.
 2. Vypnite položku Guidance.

  SF3 Guidance

Ak nechcete používať adaptívne vedenie, ale chcete používať cieľ cvičenia, môžete definovať cieľový počet hodín ako svoj týždenný cieľ v nastaveniach v položke Training.

 1. Vypnite Guidance.
 2. Stlačením stredného tlačidla vyberte možnosť Weekly goal.
 3. Vyberte novú hodnotu Weekly goal stláčaním pravého horného alebo pravého dolného tlačidla.

  SF3 Weekly Goal

 4. Potvrďte stlačením stredného tlačidla.

Vedenie v reálnom čase

Ak máte naplánované cvičenie na aktuálny deň, táto aktivita sa zobrazí ako prvá položka v zozname športových režimov pri vstupe do zobrazenia cvičenia na spustenie nahrávania cvičenia. Ak chcete použiť vedenie v reálnom čase, začnite s odporúčaným cvičením ako pri bežnom zaznamenávaní, pozri Zaznamenanie cvičenia.

POZNÁMKA:

Dnešná naplánovaná činnosť sa zobrazí, aj keď v zobrazení ciferníka stlačíte stredné tlačidlo.

Pri cvičení podľa naplánovaného cvičenia sa zobrazí zelená lišta pokroku a percento pokroku. Cieľ je odhadnutý na základe naplánovanej intenzity a trvania. Keď cvičíte v rámci naplánovanej intenzity (podľa srdcovej frekvencie), cieľ by ste mali dosiahnuť približne po uplynutí naplánovaného trvania. Pri vyššej intenzite cvičenia dosiahnete cieľ rýchlejšie. Podobne platí, že pri nižšej intenzite to bude trvať dlhšie.

Table of Content