Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

Suunto 3 Fitness Používateľská príručka

Merače

Hodinky sú vybavené stopkami a odpočítavacím časovačom na základné meranie času. Na ciferníku otvorte spúšťač a prejdite nahor, kým neuvidíte ikonu časovača. Stlačením stredného tlačidla otvorte zobrazenie časovača.

Stopwatch icon Trainer

Pri prvom otvorení displeja sa zobrazia stopky. Potom si zariadenie zapamätá, čo ste použili naposledy – stopky alebo odpočítavací časovač.

Stlačením pravého dolného tlačidla otvorte ponuku skratiek Set timer(Nastaviť časovač), kde môžete zmeniť nastavenia časovača.

Stopky

Stopky spustíte stlačením stredného tlačidla.

Stopwatch Spartan Trainer

Ďalším stlačením stredného tlačidla stopky zastavíte. Stopky obnovíte ďalším stlačením stredného tlačidla. Stopky vynulujete stlačením dolného tlačidla.

Stopwatch pause resume Trainer

Z časovača odídete tak, že podržíte stlačené stredné tlačidlo.

Odpočítavací časovač

Keď sa zobrazuje časovač, stlačením dolného tlačidla otvorte ponuku skratiek. Odtiaľ môžete zvoliť vopred definovaný čas odpočítavania alebo vytvoriť vlastný čas odpočítavania.

Countdown options Spartan Trainer

Stredným a dolným pravým tlačidlom môžete zastaviť a obnoviť odpočítavač podľa potreby.

Z časovača odídete tak, že podržíte stlačené stredné tlačidlo.

Table of Content