Suunto on sitoutunut täyttämään tällä verkkosivustolla verkkosivuston saavutettavuusohjeiden (WCAG-ohjeistus) 2.0-version AA-tason vaatimukset sekä myös muiden saavutettavuutta koskevien standardien vaatimukset. Soita yhdysvaltalaiseen asiakaspalvelunumeroon +1 855 258 0900 (maksuton), jos tämän sivuston tietojen saavutettavuudessa on ongelmia.

Suunto Essential Käyttöopas -

Barometriprofiili

Barometer-käyttöprofiili näyttää senhetkisen merenpinnan ilmanpaineen. Laite laskee merenpinnan ilmanpaineen arvon käyttäjän asettamien vertailuarvojen ja jatkuvasti mitattavan absoluuttisen ilmanpaineen perusteella. Merenpinnan ilmanpaineessa tapahtuneet muutokset näkyvät graafisesti näytön keskellä. Näytössä näkyvät edellisten 24 tunnin aikana 30 minuutin välein tallennetut arvot.

Kun Barometer-käyttöprofiili aktivoidaan, näytössä näkyvän Baro-sanan alle tulee näkyviin viiva.

Kun Barometer-profiili on aktivoitu, View-painikkeen avulla voidaan siirtyä seuraaviin näkymiin:

  • lämpötila (mittaa kulloisenkin lämpötilan)
  • lokitallennin (tallentaa korkeuden muutokset lokeihin)
  • viitekorkeus (ilmoittaa korkeuden vertailuarvon)
  • aika (ilmoittaa kuluvan ajan)
  • Tyhjä: ei lisätietoja

Using barometer profile

HUOMAUTUS:

Jos Suunto Essential on ranteessasi, tarkan lämpötilalukeman mittaaminen edellyttää, että laite irrotetaan ranteesta. Muutoin ruumiinlämpö vaikuttaa lähtölukemaan.

Seitsemän edellisen päivän merenpinnan ilmanpaineen muutokset tallentuvat lokiin, jota voidaan tarkastella Menu-valikon alti-baro-muistissa (katso kohta Alti-baro-muisti ).

Olet vaeltanut pitkään, ja alat väsyä. Päätät pystyttää telttasi ja ottaa nokoset. Koska korkeutesi pysyy jonkin aikaa muuttumattomana, aktivoit BarometerBarometer-käyttöprofiilin. Kun heräät, voit tarkastaa merenpinnan ilmanpaineessa tapahtuneet muutokset ja ennakoida sään kehittymistä niiden perusteella.

Lokien tallentaminen

Kun lokeja tallennetaan altimeter-käyttöprofiilissa, käyttäjä voi siirtyä Barometer-käyttöprofiiliin esimerkiksi vaellustauon aikana.

Tällöin lokitallennin jatkaa lokin tallentamista, mutta ilmanpaineen muutokset eivät tallennu lokiin. Kun barometriprofiili on käytössä, laite olettaa, että käyttäjä ei liiku korkeussuunnassa, eikä siten tallenna mitään korkeustietoja. Tästä syystä korkeustietolokissa näkyy kyseisellä jaksolla vain tasainen viiva. Lisätietoja lokitallentimen käytöstä on kohdassa Lokien tallentaminen.

Korkeuden mittaus voidaan käynnistää, pysäyttää ja nollata Barometer-käyttöprofiilissa.

Tallennat vaeltaessasi korkeuden muutoksia, ja päätät pitää tavallista pitemmän tauon. Otat käyttöön Barometer-käyttöprofiilin. Koska korkeustietojen tallennus jatkuu, vaikka korkeus ei muutu, siirryt Barometer-käyttöprofiilissa lokitallenninnäkymään ja pysäytät korkeustietojen tallennuksen.

Sisällysluettelo