Suunto on sitoutunut täyttämään tällä verkkosivustolla verkkosivuston saavutettavuusohjeiden (WCAG-ohjeistus) 2.0-version AA-tason vaatimukset sekä myös muiden saavutettavuutta koskevien standardien vaatimukset. Soita yhdysvaltalaiseen asiakaspalvelunumeroon +1 855 258 0900 (maksuton), jos tämän sivuston tietojen saavutettavuudessa on ongelmia.

Suunto Essential Käyttöopas -

Yleisasetusten muuttaminen

General-valikossa määritetään esimerkiksi seuraavat yleisasetukset:

 • button tone: opasäänet käytössä / poissa käytöstä
 • tone guide: opasäänet käytössä / poissa käytöstä
 • backlight: taustavalon käyttö valopainikkeen avulla / kaikkien painikkeiden avulla
 • language: kieli (englanti, ranska, espanja tai saksa).

General-valikkoon siirrytään Menu-valikosta seuraavalla tavalla:

 1. Valitse Menu pitämällä Mode-painiketta painettuna Time-, Alti & Baro- tai Compass-tilassa.
 2. Vieritä valikkoa alaspäin painamalla - Light -painiketta, kunnes General tulee näyttöön.
 3. Tee valinta painamalla Mode-painiketta.

Painikeäänet

Painikeäänet voidaan ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä Button tone -toiminnon avulla. Painikeääni on painiketta painettaessa kuuluva ääni, joka vahvistaa toiminnon suorittamisen.

 1. Valitse General-valikosta Button tone.
 2. Ota painikeäänet käyttöön tai poista ne käytöstä +- tai - Light -painikkeiden avulla.

Opasäänet

Opasäänet voidaan ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä tone guide -kohdassa. Opasääni kuuluu, kun:

 • asetuksen arvoa muutetaan
 • korkeuden vertailuarvo asetetaan
 • lokitallennin käynnistetään tai pysäytetään
 • korkeuspistemerkintä tehdään lokin tallentamisen aikana
 • sekuntikello käynnistetään tai pysäytetään
 • laite siirtyy altimeter-käyttöprofiilista Barometer-käyttöprofiiliin tai päinvastoin, kun automatic-käyttöprofiili on käytössä.

Opasäänet otetaan käyttöön tai poistetaan käytöstä seuraavalla tavalla:

 1. Valitse General-valikosta Tone guides.
 2. Ota opasäänet käyttöön tai poista ne käytöstä +- tai - Light -painikkeiden avulla.

Taustavalo

Backlight-valikossa valitaan jompikumpi kahdesta taustavalon käyttötavasta: mikä tahansa painike tai valopainike.

Taustavalon normaali- tai yökäyttötila valitaan seuraavalla tavalla:

 1. Valitse General-valikosta Backlight.
 2. Valitse +- ja - Light -painikkeiden avulla taustavalon käyttötavaksi light button tai any button.

Kun light button on valittuna, taustavaloa käytetään painamalla - Light -painiketta. Taustavalo sammuu automaattisesti viiden sekunnin kuluttua. Taustavalon käyttäminen Menu-valikossa edellyttää, että taustavalo otetaan käyttöön Time-, Alti & Baro- tai Compass-tilassa ennen Menu-valikkoon siirtymistä. Tällöin taustavalo on käytössä, kunnes käyttäjä poistuu Menu-valikosta.

Kun any button on valittuna, taustavalo syttyy aina, kun jotakin painiketta painetaan.

Kieliasetukset

Language-asetuksen avulla voidaan valita Suunto Essentialn käyttöliittymän kieli (englanti, saksa, ranska tai espanja).

Kieli valitaan seuraavalla tavalla:

 1. Valitse General-valikosta Language.
 2. Valitse haluamasi kieli luettelosta +- ja - Light -painikkeiden avulla.

Painikkeiden lukitseminen

Painikkeet voi lukita ja lukituksen poistaa pitämällä -Light-painiketta painettuna. Kun painikkeiden lukitus on käytössä, näytössä näkyy lukkosymboli icon button lock .

HUOMAUTUS:

Näkymien vaihtaminen ja taustavalon käyttäminen on mahdollista myös silloin, kun painikkeet ovat lukittuina.

Sisällysluettelo