Suunto on sitoutunut täyttämään tällä verkkosivustolla verkkosivuston saavutettavuusohjeiden (WCAG-ohjeistus) 2.0-version AA-tason vaatimukset sekä myös muiden saavutettavuutta koskevien standardien vaatimukset. Soita yhdysvaltalaiseen asiakaspalvelunumeroon +1 855 258 0900 (maksuton), jos tämän sivuston tietojen saavutettavuudessa on ongelmia.

Suunto Essential Käyttöopas -

Lukemien paikkansapitävyyden varmistaminen

Voit varmistaa kompassilukemien tarkkuuden KOMPASSI-tilassa seuraavasti: Kompassi

  • kalibroi kompassi oikein, kun näet kehotteen (katso kohta Kompassin kalibroiminen)
  • aseta oikea erantoarvo
  • pidä laitetta vaakatasossa
  • pidä laite erossa metalliesineistä (esim. korut) ja magneettikentistä (esim. voimalinjat)

Kompassin kalibroiminen

Laite on kalibroitava huolellisesti ensimmäisen käyttökerran ja paristonvaihdon yhteydessä. Laite antaa kalibrointia koskevan kehotuksen aina, kun kalibrointia tarvitaan.

Kompassi kalibroidaan seuraavalla tavalla:

  1. Pidä laitetta vaakatasossa äläkä kallista sitä mihinkään suuntaan.
  2. Kierrä laitetta hitaasti myötäpäivään (kokonaisen kierroksen tulisi kestää n. 15 sekuntia), kunnes kompassi aktivoituu.
HUOMAUTUS:

Jos havaitset poikkeamia kompassin antamissa lukemissa, voit kalibroida sen uudelleen pitämällä kompassia vaakatasossa ja kiertämällä sitä kompassitilassa hitaasti myötäpäivään 5–10 kertaa.

VINKKI:

Kompassi kannattaa kalibroida aina ennen käyttöä parhaan tarkkuuden varmistamiseksi.

Getting right readings

Erannon asettaminen

Paperikartoissa pohjoinen tarkoittaa maantieteellistä pohjoisnapaa. Kompassit osoittavat kuitenkin kohti magneettista pohjoisnapaa, maanpinnan yläpuolella olevaa aluetta, jossa Maan magneettikentät yhtyvät. Koska magneettinen pohjoinen ja todellinen pohjoinen eivät sijaitse samassa pisteessä, niiden välinen ero eli eranto on korjattava määrittämällä kompassiin erannonkorjaus. Eranto on magneettisen pohjoisen ja todellisen pohjoisen välinen kulma.

Setting declination value

Eranto on painettu useimpiin karttoihin. Magneettisen pohjoisnavan sijainti muuttuu vuosittain, joten tarkin ja ajantasaisin erannon arvo löytyy Internetistä (Yhdysvalloissa esimerkiksi National Geophysical Data Centerin sivustosta).

Suunnistuskartat on kuitenkin laadittu magneettisen pohjoisen mukaan. Jos siis käytät suunnistuskarttoja, poista erannonkorjaus käytöstä asettamalla sen arvoksi 0 astetta.

Voit asettaa erannonkorjauksen arvon seuraavasti:

  1. Valitse Menu-valikosta Compass.
  2. Poista eranto käytöstä tai valitse W (länsi) tai E (itä).
  3. Aseta erannon arvo +- ja - Light -painikkeiden avulla.

Sisällysluettelo