Suunto on sitoutunut täyttämään tällä verkkosivustolla verkkosivuston saavutettavuusohjeiden (WCAG-ohjeistus) 2.0-version AA-tason vaatimukset sekä myös muiden saavutettavuutta koskevien standardien vaatimukset. Soita yhdysvaltalaiseen asiakaspalvelunumeroon +1 855 258 0900 (maksuton), jos tämän sivuston tietojen saavutettavuudessa on ongelmia.

Suunto Essential Käyttöopas -

Korkeusmittariprofiili

altimeter-käyttöprofiilissa korkeus lasketaan vertailuarvojen perusteella. Vertailuarvo voi olla merenpinnan ilmanpaineen arvo tai aiempi korkeuden vertailuarvo. Kun altimeter-käyttöprofiili aktivoidaan, näytössä näkyvän Alti-sanan alle tulee näkyviin viiva.

Kun altimeter-profiili on aktivoitu, View-painikkeen avulla voidaan siirtyä seuraaviin näkymiin:

 • lokitallennin (tallentaa korkeuden muutokset lokeihin)
 • korkeuseromittain (mittaa korkeuseron käyttäjän määrittämästä pisteestä)
 • lämpötila (mittaa kulloisenkin lämpötilan)
 • tyhjä (ei lisätietoja).

Using altimeter profile

Korkeuseromittaimen käyttäminen

Korkeuseromittain ilmaisee käyttäjän määrittämän pisteen ja kulloisenkin sijainnin välisen korkeuseron. Tämä ominaisuus on erityisen käytännöllinen esimerkiksi vuorikiipeilijöille, jotka haluavat seurata etenemistään korkeuden muuttumisen avulla.

Korkeuseromittainta käytetään seuraavalla tavalla:

 1. Valitse Alti & Baro -tilassa korkeuseromittainnäkymä.
 2. Käynnistä tallennin, pysäytä se tai käynnistä se uudelleen tilanteen mukaan painamalla Start Stop -painiketta.
 3. Nollaa korkeuseromittain pitämällä +-painike painettuna.

Aiot kiivetä vuorelle, jonka korkeus on 1 000 metriä (3 280 jalkaa). Haluat seurata etenemistäsi kiivetessäsi, joten aktivoit in korkeuseromittaimen. Lähdet liikkeelle ja tarkistat välillä korkeutesi nähdäksesi, kuinka paljon seuraavaan taukopaikkaan on matkaa. Jonkin ajan kuluttua sinua alkaa väsyttää. Tarkistat korkeuden ja toteat, että kiivettävää on vielä melkoisesti. Ehkäpä seuraava reittipiste kannattaa määrittää uudelleen.

Lokien tallentaminen

Lokitallennin tallentaa kaiken korkeussuuntaisen liikkeen tallentimen käynnistämisen ja pysäyttämisen välisenä aikana. Jos harjoitusohjelmaasi kuuluu harjoituksia, jotka tehdään korkeudeltaan vaihtelevassa maastossa, voit tallentaa korkeuden muutokset ja katsoa tallennetut tiedot myöhemmin.

Käyttäjä voi myös määrittää omia korkeusmerkintöjään, joiden avulla voidaan tarkastella edellisen ja uusimman merkinnän välistä siirtymisaikaa ja nousu- tai laskeutumiskorkeutta. Käyttäjän merkinnät tallennetaan muistiin, joten ne ovat käytettävissä myöhemminkin.

Loki tallennetaan seuraavalla tavalla:

 1. Valitse Alti & Baro -tilassa lokitallenninnäkymä.
 2. Käynnistä tallennin, pysäytä se tai käynnistä se uudelleen tilanteen mukaan painamalla Start Stop -painiketta.
 3. Lokin tallennuksen aikana merkintöjä voi tehdä painamalla +-painiketta.
 4. Nollaus suoritetaan pitämällä +-painiketta painettuna.(Tämä voidaan tehdä vain tallentimen ollessa pysäytettynä.)

Lokin korkeusero -kohdassa näkyy lokin alku- ja loppupisteen välillä mitattu korkeusero seuraavin kuvakkein:

Lisänäkymissä näkyy
Recording icon 1kun käyttäjä on alkupistettä korkeammalla.
Recording icon 2kun käyttäjä on samalla korkeudella kuin alkupiste.
Recording icon 3kun käyttäjä on alkupistettä matalammalla.
Recording icon 4kun käyttäjä tarkastelee alkupisteen jälkeen nousemaansa matkaa.
Recording icon 5kun käyttäjä tarkastelee alkupisteen jälkeen laskeutumaansa matkaa.

Korkeuspisteet tallennetaan valitun tallennusvälin mukaan (katso kohta Tallennusvälin valitseminen).

Tallennusväliä muutetaan seuraavalla tavalla:

 1. Valitse Menu-valikosta memory.
 2. Valitse rec interval.
 3. Vaihda tallennusväli +- ja - Light -painikkeiden avulla.
HUOMAUTUS:

Kun tallennusvälivaihtoehtoja selataan, arvioitu jäljellä oleva tallennusaika näkyy näytön alaosassa. Todellinen tallennusaika saattaa vaihdella hieman tallennusjakson aikana suoritettavan toiminnan mukaan.

Tallennettujen lokien tietoja voi tarkastella Menu-valikon logbook-kohdassa (katso kohta Lokien tarkasteleminen ja lukitseminen).

VINKKI:

Kun lokitallennin on pysäytetty, käyttäjä voi tarkastella lokikirjaan tallentuneita tietoja ja nollata sitten tallentimen.

Sisällysluettelo