Suunto on sitoutunut täyttämään tällä verkkosivustolla verkkosivuston saavutettavuusohjeiden (WCAG-ohjeistus) 2.0-version AA-tason vaatimukset sekä myös muiden saavutettavuutta koskevien standardien vaatimukset. Soita yhdysvaltalaiseen asiakaspalvelunumeroon +1 855 258 0900 (maksuton), jos tämän sivuston tietojen saavutettavuudessa on ongelmia.

Suunto Essential Käyttöopas -

Lokien tarkasteleminen ja lukitseminen

Lokitallentimen altimeter-, Barometer- tai depth meter -käyttöprofiilissa tallentamien lokien tallennuspaikka on logbook. Siinä on tilaa enintään kymmenelle lokille. logbook toimii siten, että uusi loki korvaa aina vanhimman lokin. Halutut lokit voidaan suojata lukitsemalla ne. Lock icon core näkyy näytössä, kun loki on lukittu. Voit lukita enintään 9 lokia.

Kun logbook avataan, näytössä näkyy lukitsemattomien lokien lukumäärä. Tämän jälkeen lokeja voidaan tarkastella tai lukita.

Lokeja tarkasteltaessa näyttöön tulee ensin käytettävissä olevien lokien luettelo, jossa näkyvät myös kellonajat ja päivämäärät. Luetteloa voi selata, ja halutun lokin yhteenvetotietoja ja yksityiskohtaisia tietoja voi tarkastella valitsemalla kyseisen lokin.

Lokien tarkasteleminen

Kun lokien yhteenvetotietoja tarkastellaan, näytössä näkyy

 • yhteenvetokuvaaja, tallennusaika ja korkein piste
 • kokonaislaskeutumismatka, laskeutumisen kesto ja keskimääräinen laskeutumisnopeus
 • kokonaisnousumatka, nousun kesto ja keskimääräinen nousunopeus
 • Korkeusmittarin väliaika (lokin kokonaiskesto aloituksesta) ja kierrosajat (edellisestä kierrosajasta kulunut aika).

Kun lokien yksityiskohtaisia tietoja tarkastellaan, näytössä näkyy

 • korkeusmuutoskuvaaja
 • tallennusaika
 • tallennuksen aikainen korkeus/syvyys.

Lokeja tarkastellaan seuraavalla tavalla:

 1. Valitse memory-valikosta logbook.
 2. Valitse jokin loki luettelosta.
 3. Valitse View.
 4. Selaa lokien yhteenvetotietoja +- ja - Light -painikkeiden avulla.
 5. Tarkastele lokien tarkkoja tietoja Mode-painikkeen avulla.
 6. Lisää tai vähennä vieritysnopeutta tai vaihda suuntaa +- and - Light -painikkeiden avulla. Lopeta selaus painamalla Mode-painiketta.
HUOMAUTUS:

Kuvaajaa selattaessa käyttäjän kulloinenkin sijainti näkyy kuvaajan keskellä.

HUOMAUTUS:

Vain korkeusmittarilokeilla on yhteenvedot.

Lokien lukitseminen ja avaaminen

Lokit lukitaan seuraavalla tavalla:

 1. Valitse memory-valikosta logbook.
 2. Valitse jokin loki luettelosta.
 3. Valitse Lock / Unlock.
 4. Lukitse loki /avaa lukitus Mode-painikkeella TAI Lopeta painamalla View-painiketta.

Sisällysluettelo