Suunto on sitoutunut täyttämään tällä verkkosivustolla verkkosivuston saavutettavuusohjeiden (WCAG-ohjeistus) 2.0-version AA-tason vaatimukset sekä myös muiden saavutettavuutta koskevien standardien vaatimukset. Soita yhdysvaltalaiseen asiakaspalvelunumeroon +1 855 258 0900 (maksuton), jos tämän sivuston tietojen saavutettavuudessa on ongelmia.

ILMAINEN TOIMITUS YLI 100€ OSTOKSESTA | ILMAISET PALAUTUKSET

Suunto Essential Käyttöopas -

  • Näin pääset alkuun

Näin pääset alkuun

Perusasetukset

Suunto Essential aktivoituu, kun jotakin laitteen painiketta painetaan. Seuraavaksi laite kehottaa käyttäjää määrittämään kielen, mittayksiköt (brittiläinen järjestelmä tai metrijärjestelmä), kellonajan ja päivämäärän. Asetuksia voi muuttaa painamalla +-painiketta (oikeaa yläpainiketta) ja - Light -painiketta (oikeaa alapainiketta). Mode-painikkeen (oikean keskipainikkeen) avulla hyväksytään valinta ja siirrytään seuraavaan valikkovaihtoehtoon. Edelliseen valikkokohtaan voi aina palata painamalla View-painiketta (vasenta alapainiketta). Kun sopivat asetukset on määritetty, Suunto Essentialin perusaikatoiminnot ovat valmiit käytettäviksi.

Basic settings

HUOMAUTUS:

Seuraavaksi on määritettävä korkeusmittarin, ilmapuntarin ja kompassin asetukset, jotta niiden lukemat pitäisivät paikkansa. Lisätietoja näiden asetusten määrittämisestä on käyttöoppaassa.

Tilat

Suunto Essentialissa on kolme toimintatilaa: time, ALTI & BARO ja Compass. Nämä tilat on kuvattu yksityiskohtaisesti käyttöoppaassa. Käytössä olevan tilan nimen ympärillä näkyy suorakulmainen kehys. Päätilasta toiseen voi siirtyä painamalla Mode-painiketta (oikealla keskellä). Kokeile!

Modes

Näkymät

Kuhunkin tilaan kuuluu erilaisia näkymiä, joihin siirrytään painamalla View-painiketta (vasenta alapainiketta). Näkymät näkyvät näytön alaosassa. Näkymissä on käytössä olevaa tilaa koskevia lisätietoja – esimerkiksi sekunnit näkyvät näkymässä silloin, kun time-tila on käytössä. Jotkin näkymät ovat myös interaktiivisia.

Suunto Essentialissa on neljä interaktiivista näkymää:

  • sekuntikello (time-tila)
  • ajastin (time-tila)
  • lokitallennin (ALTI & BARO -tila)
  • korkeuseromittain (ALTI & BARO -tila).

Kun interaktiiviset näkymät ovat käytössä, niiden toiminnot voidaan käynnistää, pysäyttää ja käynnistää uudelleen painamalla Start Stop -painiketta (vasenta yläpainiketta) ja nollata pitämällä +-painike (oikea yläpainike) painettuna. Siirry sekuntikelloon time-tilassa ja kokeile itse!

Views

Menu

Menu-valikossa voidaan muuttaa asetusten arvoja, määrittää yleisasetukset ja mittayksiköt tai tarkastella lokikirjaan tallennettuja lokeja. Menu-valikkoon siirrytään pitämällä Mode-painike (oikea keskipainike) painettuna time-, ALTI & BARO- tai Compass-tilassa. Näytön ulkokehän segmentit ilmaisevat siirtymiseen kuluvan ajan. Menu-valikosta poistutaan painamalla Start Stop -painiketta (vasenta yläpainiketta). Kun Menu-valikosta on mahdollista poistua, näytössä näkyy Start Stop -painikkeen vieressä X-merkki. Tutustu Menu-valikkoon siirtymiseen ja siitä poistumiseen.

Menu

Taustavalo

Voit aktivoida taustavalon missä tahansa tilassa painamalla - Light -painiketta (oikeaa alapainiketta). Taustavalo sammuu automaattisesti viiden sekunnin kuluttua. Taustavalon käyttäminen Menu-valikossa edellyttää, että taustavalo otetaan käyttöön time-, ALTI & BARO- tai Compass-tilassa ennen Menu-valikkoon siirtymistä. Taustavalo palautuu normaalitilaan, kun käyttäjä palaa johonkin käyttötilaan.

Painikkeiden lukitus

Painikkeiden lukitus voidaan ottaa käyttöön ja poistaa käytöstä pitämällä -Light-painike (oikea alapainike) painettuna.

HUOMAUTUS:

Näkymien vaihtaminen ja taustavalon käyttäminen on mahdollista myös silloin, kun painikkeet ovat lukittuina.

Arvojen muuttaminen

Asetuksen arvon muuttaminen edellyttää Menu-valikon aktivoimista. Menu-valikkoon siirrytään pitämällä Mode-painike (oikea keskipainike) painettuna time-, ALTI&BARO- tai Compass-tilassa. Kaikki Menu-valikossa tehdyt muutokset tulevat voimaan välittömästi. Jos esimerkiksi valitset Menu-valikosta TIME-DATE, muutat kellonajan arvosta 12.30 arvoon 11.30 ja poistut sitten valikosta, kellonajaksi asetetaan 11.30.

Sisällysluettelo