Suunto on sitoutunut täyttämään tällä verkkosivustolla verkkosivuston saavutettavuusohjeiden (WCAG-ohjeistus) 2.0-version AA-tason vaatimukset sekä myös muiden saavutettavuutta koskevien standardien vaatimukset. Soita yhdysvaltalaiseen asiakaspalvelunumeroon +1 855 258 0900 (maksuton), jos tämän sivuston tietojen saavutettavuudessa on ongelmia.

Suunto Essential Käyttöopas -

Näin pääset alkuun

Perusasetukset

Suunto Essential aktivoituu, kun jotakin laitteen painiketta painetaan. Seuraavaksi laite kehottaa käyttäjää määrittämään kielen, mittayksiköt (brittiläinen järjestelmä tai metrijärjestelmä), kellonajan ja päivämäärän. Asetuksia voi muuttaa painamalla +-painiketta (oikeaa yläpainiketta) ja - Light -painiketta (oikeaa alapainiketta). Mode-painikkeen (oikean keskipainikkeen) avulla hyväksytään valinta ja siirrytään seuraavaan valikkovaihtoehtoon. Edelliseen valikkokohtaan voi aina palata painamalla View-painiketta (vasenta alapainiketta). Kun sopivat asetukset on määritetty, Suunto Essentialn perusaikatoiminnot ovat valmiit käytettäviksi.

Basic settings

HUOMAUTUS:

Seuraavaksi on määritettävä korkeusmittarin, ilmapuntarin ja kompassin asetukset, jotta niiden lukemat pitäisivät paikkansa. Lisätietoja näiden asetusten määrittämisestä on käyttöoppaassa.

Tilat

Suunto Essentialssa on kolme toimintatilaa: time, ALTI & BARO ja Compass. Nämä tilat on kuvattu yksityiskohtaisesti käyttöoppaassa. Käytössä olevan tilan nimen ympärillä näkyy suorakulmainen kehys. Päätilasta toiseen voi siirtyä painamalla Mode-painiketta (oikealla keskellä). Kokeile!

Modes

Näkymät

Kuhunkin tilaan kuuluu erilaisia näkymiä, joihin siirrytään painamalla View-painiketta (vasenta alapainiketta). Näkymät näkyvät näytön alaosassa. Näkymissä on käytössä olevaa tilaa koskevia lisätietoja – esimerkiksi sekunnit näkyvät näkymässä silloin, kun time-tila on käytössä. Jotkin näkymät ovat myös interaktiivisia.

Suunto Essentialssa on neljä interaktiivista näkymää:

  • sekuntikello (time-tila)
  • ajastin (time-tila)
  • lokitallennin (ALTI & BARO -tila)
  • korkeuseromittain (ALTI & BARO -tila).

Kun interaktiiviset näkymät ovat käytössä, niiden toiminnot voidaan käynnistää, pysäyttää ja käynnistää uudelleen painamalla Start Stop -painiketta (vasenta yläpainiketta) ja nollata pitämällä +-painike (oikea yläpainike) painettuna. Siirry sekuntikelloon time-tilassa ja kokeile itse!

Views

Menu

Menu-valikossa voidaan muuttaa asetusten arvoja, määrittää yleisasetukset ja mittayksiköt tai tarkastella lokikirjaan tallennettuja lokeja. Menu-valikkoon siirrytään pitämällä Mode-painike (oikea keskipainike) painettuna time-, ALTI & BARO- tai Compass-tilassa. Näytön ulkokehän segmentit ilmaisevat siirtymiseen kuluvan ajan. Menu-valikosta poistutaan painamalla Start Stop -painiketta (vasenta yläpainiketta). Kun Menu-valikosta on mahdollista poistua, näytössä näkyy Start Stop -painikkeen vieressä X-merkki. Tutustu Menu-valikkoon siirtymiseen ja siitä poistumiseen.

Menu

Taustavalo

Voit aktivoida taustavalon missä tahansa tilassa painamalla - Light -painiketta (oikeaa alapainiketta). Taustavalo sammuu automaattisesti viiden sekunnin kuluttua. Taustavalon käyttäminen Menu-valikossa edellyttää, että taustavalo otetaan käyttöön time-, ALTI & BARO- tai Compass-tilassa ennen Menu-valikkoon siirtymistä. Taustavalo palautuu normaalitilaan, kun käyttäjä palaa johonkin käyttötilaan.

Painikkeiden lukitus

Painikkeiden lukitus voidaan ottaa käyttöön ja poistaa käytöstä pitämällä -Light-painike (oikea alapainike) painettuna.

HUOMAUTUS:

Näkymien vaihtaminen ja taustavalon käyttäminen on mahdollista myös silloin, kun painikkeet ovat lukittuina.

Arvojen muuttaminen

Asetuksen arvon muuttaminen edellyttää Menu-valikon aktivoimista. Menu-valikkoon siirrytään pitämällä Mode-painike (oikea keskipainike) painettuna time-, ALTI&BARO- tai Compass-tilassa. Kaikki Menu-valikossa tehdyt muutokset tulevat voimaan välittömästi. Jos esimerkiksi valitset Menu-valikosta TIME-DATE, muutat kellonajan arvosta 12.30 arvoon 11.30 ja poistut sitten valikosta, kellonajaksi asetetaan 11.30.

Sisällysluettelo