Suunto on sitoutunut täyttämään tällä verkkosivustolla verkkosivuston saavutettavuusohjeiden (WCAG-ohjeistus) 2.0-version AA-tason vaatimukset sekä myös muiden saavutettavuutta koskevien standardien vaatimukset. Soita yhdysvaltalaiseen asiakaspalvelunumeroon +1 855 258 0900 (maksuton), jos tämän sivuston tietojen saavutettavuudessa on ongelmia.

Suunto Essential Käyttöopas -

Säänmuutosten ilmaisimen käyttäminen

Säänmuutosten ilmaisin sijaitsee näytön yläosassa. Se näkyy time- ja alti & baro -tiloissa ja mahdollistaa tulevan säätilan ennakoimisen. Säänmuutosten ilmaisin koostuu kahdesta viivasta, jotka muodostavat nuolen. Kumpikin viiva vastaa kolmen tunnin ajanjaksoa. Oikeanpuoleinen viiva kuvaa edellistä kolmea tuntia. Vasemmanpuoleinen viiva kuvaa edellistä kolmea tuntia edeltäneitä kolmea tuntia. Viiva voi siis ilmaista ilmanpaineen muutoksen yhdeksällä eri tavalla.

Using trend indicator big1

Tilanne 3–6 tuntia sittenTilanne 3 edellisen tunnin aikana
Using trend indicator 7Laski voimakkaasti (>2 hPa kolmen tunnin aikana)Laskee voimakkaasti (> 2 hPa kolmen tunnin aikana)
Using trend indicator 2Pysyi muuttumattomanaNousee voimakkaasti (> 2 hPa kolmen tunnin aikana)
Using trend indicator 9Nousi voimakkaasti (> 2 hPa kolmen tunnin aikana)Laskee voimakkaasti (> 2 hPa kolmen tunnin aikana)
VINKKI:

Jos säänmuutosten ilmaisin ilmaisee ilmanpaineen nousevan jatkuvasti, hyvän sään mahdollisuus on suuri. Jos ilmanpaine taas laskee jatkuvasti, huonon sään mahdollisuus on suuri.

Sisällysluettelo