Suunto on sitoutunut täyttämään tällä verkkosivustolla verkkosivuston saavutettavuusohjeiden (WCAG-ohjeistus) 2.0-version AA-tason vaatimukset sekä myös muiden saavutettavuutta koskevien standardien vaatimukset. Soita yhdysvaltalaiseen asiakaspalvelunumeroon +1 855 258 0900 (maksuton), jos tämän sivuston tietojen saavutettavuudessa on ongelmia.

Suunto Essential Käyttöopas -

Syvyysmittariprofiilin käyttäminen

depth meter -käyttöprofiilia käytetään snorklauksessa eli vapaasukelluksessa. Tässä käyttöprofiilissa voidaan tarkastella kulloistakin sukellussyvyyttä ja suurinta sukelluksen aikana saavutettua syvyyttä. Laitteen enimmäiskäyttösyvyys on kymmenen metriä. Kun depth meter -käyttöprofiili on aktiivinen, näytön vasemmassa ylänurkassa näkyy aaltokuvake.

Kun depth meter-profiili on aktivoitu, View-painikkeen avulla voidaan siirtyä seuraaviin näkymiin:

  • lokitallennin (tallentaa vapaasukelluksen tiedot)
  • lämpötila (mittaa kulloisenkin lämpötilan)
  • aika (ilmoittaa kuluvan ajan)

Using snorkeling profile

Lokien tallentaminen syvyysmittariprofiilissa

Lokitallennin toimii depth meter -käyttöprofiilissa samalla tavoin kuin altimeter-käyttöprofiilissa. Vain mittauksen kohde on erilainen: korkeuden asemesta tallennin tallentaa vapaasukelluksen syvyyden.

Lokeja tallennetaan depth meter -käyttöprofiilissa seuraavalla tavalla:

  1. Valitse Alti & Baro -tilassa lokitallenninnäkymä.
  2. Käynnistä tallennin, pysäytä se tai käynnistä se uudelleen tilanteen mukaan painamalla Start Stop -painiketta. Aloita vapaasukellus.
  3. Kun palaat pintaan, nollaa tallennin pitämällä +-painike painettuna.
HUOMIO:

Älä paina painikkeita silloin, kun laite on veden alla.

HUOMAUTUS:

Lokitallennin on nollattava altimeter-käyttöprofiilissa, ennen kuin sitä voidaan käyttää depth meter -käyttöprofiilissa. Muutoin suurimman saavutetun syvyyden arvo pysyy samana kuin senhetkinen korkeus vedenpinnan yläpuolella.

VINKKI:

Kun lokitallennin on pysäytetty, lokikirjaan viimeksi tallennettuja tietoja voidaan tarkastella ennen nollausta.

Sisällysluettelo