Suunto s'engage à amener ce site Web au niveau AA de conformité aux directives d'accessibilité du contenu Web (Web Content Accessibility Guidelines, WCAG) 2.0 ainsi qu'à assurer sa conformité aux autres normes d'accessibilité. Adressez-vous au Service clients aux États-Unis au +1 855 258 0900 (appel gratuit) si vous rencontrez des problèmes pour accéder aux informations de ce site Web.

Suunto Traverse Alpha Gebruikershandleiding - 2.1

De batterij opladen

De duur bij één keer opladen hangt af van hoe de Suunto Traverse Alpha wordt gebruikt en onder welke omstandigheden. Bij lage temperaturen, bijvoorbeeld, raakt de batterij sneller leeg. Over het algemeen wordt de capaciteit van een oplaadbare batterij in de loop van de tijd minder

OPMERKING:

Als de capaciteit abnormaal snel terugloopt omdat de batterij defect is, dekt de garantie van Suunto vervanging van de batterij gedurende één jaar of voor maximaal 300 keer opladen (wat het eerste aan de orde is).

Het batterijpictogram geeft het oplaadniveau van de batterij aan. Als het oplaadniveau van de batterij onder de 10% komt, dan knippert het batterijpictogram gedurende 30 seconden. Als het oplaadniveau van de batterij onder de 2% komt, dan knippert het batterijpictogram continu.

charge level indicator

Als het batterijniveau erg laag wordt tijdens het opnemen, dan zal het horloge stoppen en de opname opslaan. Het horloge kan de tijd nog steeds weergeven, maar de knoppen werken niet.

U laadt de batterij op door deze op uw computer aan te sluiten met de bijgeleverde USB-kabel of met de USB-compatibele wandoplader. Het duurt ongeveer 2-3 uur om een lege batterij volledig op te laden.

TIP:

U kunt de intervaltijd van GPS-peilingen verlagen om de gebruiksduur van de batterij te verlengen. Zie GPS-nauwkeurigheid en energiebesparing.

Sommaire