Suunto s'engage à amener ce site Web au niveau AA de conformité aux directives d'accessibilité du contenu Web (Web Content Accessibility Guidelines, WCAG) 2.0 ainsi qu'à assurer sa conformité aux autres normes d'accessibilité. Adressez-vous au Service clients aux États-Unis au +1 855 258 0900 (appel gratuit) si vous rencontrez des problèmes pour accéder aux informations de ce site Web.

LIVRAISON OFFERTE À PARTIR DE $50 | RETOURS GRATUITS | INSCRIVEZ VOUS À LA NEWSLETTER SUUNTO

Suunto Traverse Alpha Gebruikershandleiding - 2.0

Points of interest

Suunto Traverse Alpha omvat GPS-navigatie waarmee u naar een vooraf gedefinieerde bestemming, die u als een POI hebt opgeslagen, kunt navigeren.

OPMERKING:

U kunt ook naar een POI navigeren terwijl u een training opneemt (zie Activiteiten vastleggen).

Hoe naar een POI te navigeren:

 1. Druk op START om het startmenu te openen.
 2. Blader naar NAVIGATIE met START en druk op NEXT.
 3. Blader naar POIs (Points of interest) met behulp van LIGHT en druk op NEXT.
 4. Blader met START of LIGHT naar de POI die u wilt navigeren en selecteer met NEXT.
 5. Druk nogmaals op NEXT om Navigeren te selecteren. Als u het kompas voor de eerste keer gebruikt, moet u het kalibreren (zie Kompas kalibreren). Nadat het kompas is geactiveerd zoekt het horloge naar een GPS-signaal. Alle navigatie wordt opgenomen. Als het horloge meer dan één sportmodus heeft, dan wordt eerst gevraagd welke u wilt selecteren.
 6. Begin naar de POI te navigeren.

Het horloge geeft u de weergave van het afgelegde pad en toont uw positie en de positie van de POI.

Door op VIEW te drukken kunt u aanvullende aanwijzingen krijgen:

 • afstand en richting naar de POI in een rechte lijn
 • afstand naar de POI en geschatte tijd die u nodig heeft om het te bereiken op basis van uw huidige snelheid,
 • verschil tussen de huidige hoogte en de hoogte van de POI

navigating POI Traverse

Als u stil staat of langzaam beweegt (<4km/h) dan toont het horloge de richting naar de POI (of markeringspunt als u volgens een route navigeert) op basis van de kompasrichting.

Tijdens het voortbewegen (>4km/h), toont het horloge de richting naar de POI (of markeringspunt als u volgens een route navigeert) op basis van GPS.

De richting naar uw bestemming (uw reisrichting) wordt met een lege driehoek aangegeven. De richting waarin u zich voortbeweegt (uw kompasrichting) wordt met de vaste lijnen aan de bovenzijde van de display aangegeven. Zorg dat deze twee op elkaar uitgelijnd zijn om zeker te zijn dat u in de juiste richting beweegt.

navigating POI moving Traverse

Uw locatie bepalen

Suunto Traverse Alpha u kunt met GPS de coördinaten van uw huidige locatie bepalen.

Hoe uw locatie te bepalen:

 1. Druk op START om het startmenu te openen.
 2. Blader naar NAVIGATIE met START en druk op NEXT.
 3. Blader naar Locatie met LIGHT en druk op NEXT.
 4. Druk op NEXT om Huidig te selecteren.
 5. Het horloge begint naar een GPS-signaal te zoeken. Als een signaal is verkregen, verschijnt de melding GPS gevonden. Uw huidige coördinaten verschijnen vervolgens op de display.
TIP:

U kunt uw locatie ook bepalen terwijl u een activiteit opneemt door NEXT ingedrukt te houden om toegang te krijgen tot NAVIGATIE in het optiemenu of op START te drukken op het navigatiepad.

Een POI toevoegen

Suunto Traverse Alpha u kunt uw huidige locatie opslaan of een locatie als een POI definiëren.

U kunt op uw horloge maximaal 250 POI's opslaan.

U kunt een POI-type (pictogram) en een naam voor een POI selecteren uit een vooraf gedefinieerde lijst, of in Movescount de naam naar eigen wens kiezen.

Een POI opslaan:

 1. Druk op START om het startmenu te openen.
 2. Blader naar NAVIGATIE met START en druk op NEXT.
 3. Blader naar Locatie met LIGHT en druk op NEXT.
 4. Selecteer Huidig of Definieer om handmatig de lengte- en breedtegraden in te voeren.
 5. Druk op START om de locatie op te slaan.
 6. Selecteer een geschikte naam voor de locatie. Blader met de knoppen START of LIGHT door de naamopties. Selecteer een naam met NEXT.
 7. Druk op START om de POI op te slaan.

U kunt in Suunto Movescount POI's maken door een locatie op een kaart te selecteren of de juiste coördinaten in te voeren. POI's in uw Suunto Traverse Alpha en in Suunto Movescount worden altijd gesynchroniseerd als u het horloge aansluit op Suunto Movescount.

OPMERKING:

Tijdens het vastleggen van een jacht- of visactiviteit wordt een shortlist van activiteitspecifieke POI's weergegeven wanneer u lang op VIEW drukt. Selecteer om de gehele lijst te zien ALLES TONEN.

TIP:

U kunt uw huidige locatie snel als een POI opslaan door VIEW ingedrukt te houden. Dit kan gedaan worden vanuit elk display wanneer u geen activiteit aan het vastleggen bent.

POI verwijderen

U kunt een POI direct in het horloge verwijderen of via Suunto Movescount. Echter, als u een POI verwijdert in Suunto Movescount en daarna uw Suunto Traverse Alpha synchroniseert, wordt de POI verwijderd van het horloge, maar wordt het in Suunto Movescount alleen uitgeschakeld.

Hoe een POI te verwijderen:

 1. Druk op START om het startmenu te openen.
 2. Blader naar NAVIGATIE met START en druk op NEXT.
 3. Blader naar POIs (Points of interest) met LIGHT en druk op NEXT.
 4. Blader met START of LIGHT naar de POI die u wilt verwijderen en selecteer met NEXT.
 5. Blader naar Verwijderen met START en druk op NEXT.
 6. Druk op START om te bevestigen.

Sommaire