Suunto s'engage à amener ce site Web au niveau AA de conformité aux directives d'accessibilité du contenu Web (Web Content Accessibility Guidelines, WCAG) 2.0 ainsi qu'à assurer sa conformité aux autres normes d'accessibilité. Adressez-vous au Service clients aux États-Unis au +1 855 258 0900 (appel gratuit) si vous rencontrez des problèmes pour accéder aux informations de ce site Web.

Suunto Ambit3 Peak Gebruikershandleiding - 2.5

Alti-Baro

Met Alti-baro kunt u de huidige hoogte en barometrische (lucht)druk bekijken. Druk op Next in de Tijd modus om de ALTI & BARO weergave te bekijken.

U kunt de Alti-baro weergave tonen/verbergen vanuit het startmenu onder Displays » Alti-Baro. Schakelen met Next.

U kunt de verschillende weergaven bekijken afhankelijk van het geactiveerde profiel, door op View te drukken.

Er zijn drie profielen beschikbaar Automatisch, Barometer en Hoogtemeter. Zie Profiel afstemmen op activiteit voor informatie over het instellen van de profielen.

De weergaven met tijden voor zonsopgang en zonsondergang zijn beschikbaar wanneer GPS is geactiveerd. Als GPS niet actief is, worden de tijden van zonsopgang en zonsondergang gebaseerd op de laatst geregistreerde GPS-gegevens.

De juiste waarden uitlezen

Suunto Ambit3 Peak meet voortdurend de absolute luchtdruk met behulp van de ingebouwde druksensor. Op basis van deze meting en de referentiewaarden wordt de hoogte of de luchtdruk op zeeniveau berekend.

pressure sensor Ambit3 Peak

LET OP:

Houdt het gebied rond de sensor stof- en zandvrij. Steek nooit iets in de opening van de sensor.

Als uw buitenactiviteit de juiste hoogte of de luchtdruk op zeeniveau verlangt, dan moet u eerst uw Suunto Ambit3 Peak ijken door de huidige hoogte of de huidige luchtdruk op zeeniveau in te voeren.

TIP:

Absolute luchtdruk + bekende hoogtereferentie = luchtdruk op zeeniveau Absolute luchtdruk + bekende referentie van luchtdruk op zeeniveau = hoogte

U kunt de hoogte van uw locatie vinden op topografische kaarten en bijvoorbeeld op Google Earth. Een referentie voor de luchtdruk op zeeniveau kunt u vinden op de websites van nationale meteorologische diensten.

Als Suunto FusedAltiTM is geactiveerd, wordt de hoogte-uitlezing automatisch gecorrigeerd door de gegevens te combineren van FusedAlti, hoogtemeting en luchtdruk op zeeniveau. Voor meer informatie, zie FusedAlti.

Veranderingen in de plaatselijke weersomstandigheden zullen van invloed zijn op de hoogte-uitlezingen. Als het plaatselijke weer vaak verandert, raden we aan om de huidige hoogtereferentie vaker aan te passen bij voorkeur voordat u met uw reis begint als deze waarden beschikbaar zijn. Zolang het plaatselijke weer stabiel blijft, hoeft u de referentiewaarden niet te wijzigen.

Hoe referentiewaarden voor luchtdruk op zeeniveau of hoogte in te stellen:

 1. Houd Next ingedrukt om het optiemenu te openen.
 2. Blader naar Alti-baro met Light Lock en open met Next.
 3. Blader naar Referentie met Light Lock en open met Next. De volgende instelopties zijn beschikbaar:
 4. FusedAlti: GPS wordt ingeschakeld en het horloge begint met het berekenen van de hoogte op basis van FusedAlti.
 5. Handmatige hoogte: De hoogte handmatig instellen.
 6. Druk op zeeniveau: De referentiewaarde van de druk op zeeniveau handmatig instellen.
 7. Stel de referentiewaarde in met Start Stop en Light Lock. Accepteer de instelling met Next.

setting reference values Ambit3 Peak

TIP:

U kunt de Referentie instelling opvragen door View ingedrukt te houden in de Alti-Baro weergave.

U kunt uw hoogte ook tijdens een training instellen (zie Hoogte instellen tijdens een training).

Profiel afstemmen op activiteit

Het Hoogtemeter profiel moet geselecteerd zijn als uw openluchtactiviteit aan hoogtewijzigingen onderhevig is (bijv. een trektocht in heuvelig terrein).

Het Barometer profiel moet geselecteerd worden als in uw buitenactiviteit geen hoogteverschillen voorkomen (bijvoorbeeld bij voetballen, zeilen of roeien).

Voor de juiste uitlezingen moet u het profiel op de activiteit afstemmen. U kunt Suunto Ambit3 Peak een geschikt profiel voor de activiteit laten bepalen of zelf een profiel kiezen.

OPMERKING:

U kunt in Movescount of op uw Suunto Ambit3 Peak een profiel definiëren als onderdeel van de instellingen voor een sportmodus.

Instellen van het Alti & Baro profiel:

 1. Houd Next ingedrukt om het optiemenu te openen.
 2. Blader naar Alti-baro met Light Lock en open met Next.
 3. Druk op Next om Profiel te selecteren.
 4. Blader door de profielopties (Automatisch, Hoogtemeter, Barometer) met Start Stop of Light Lock. Selecteer een profiel met Next.

setting profile

Gebruiksvoorbeeld: Instellen van de referentiewaarde voor hoogte

Het is de tweede dag van uw tweedaagse wandeling. U beseft dat u bent vergeten om over te schakelen van het Barometer profiel naar het Hoogtemeter profiel toen u begon met bewegen in de ochtend. U weet dat de huidige hoogte-uitlezingen die worden gegeven door uw Suunto Ambit3 Peak verkeerd zijn. U wandelt dus naar de dichtstbijzijnde locatie die op uw topografische kaart met een hoogtemeting wordt aangegeven. U corrigeert de referentiewaarde voor hoogte van uw Suunto Ambit3 Peak overeenkomstig en schakelt
over van het profiel Barometer naar het profiel Hoogtemeter. Uw hoogte-uitlezingen zijn weer juist

Onjuiste uitlezingen

Als uw Hoogtemeter profiel langere tijd is ingeschakeld met het apparaat op een vaste locatie terwijl het plaatselijke weer verandert, geeft het apparaat onjuiste hoogte-uitlezingen.

Als uw Hoogtemeter profiel is ingeschakeld en het weer verandert vaak terwijl u op hoogte klimt of daalt in hoogte, geeft het apparaat onjuiste uitlezingen

Als het Barometer profiel is gedurende langere tijd is ingeschakeld terwijl u klimt op hoogte of daalt in hoogte, veronderstelt het apparaat dat u stilstaat en interpreteert uw wijzigingen in hoogte als wijzigingen in luchtdruk op zeeniveau. Daarom geeft het u onjuiste uitlezingen voor luchtdruk op zeeniveau.

Profiel Hoogtemeter gebruiken

Het Hoogtemeter profiel berekent de hoogte op basis van referentiewaarden. De referentiewaarde kan betrekking hebben op de luchtdruk op zeeniveau of op een bekende hoogtemeting. Als het profiel Hoogtemeter actief is, verschijnt het hoogtemeterpictogram op de display.

Als het profiel Hoogtemeter actief is kunt u de volgende weergaven bekijken:

 • bovenste rij: uw huidige hoogte
 • middelste rij: een grafiek met wijzigingen in hoogte gedurende de laatste 24 uur (met een opname-interval van 15 min)
 • onderste rij: wisselen met View om de tijd, temperatuur, zonsopgang/ondergang of referentiedruk op zeeniveau te bekijken

altimeter profile Ambit3 Peak

OPMERKING:

Als u de Suunto Ambit3 Peak om uw pols draagt moet u deze afnemen om een accurate temperatuuruitlezing te krijgen omdat uw lichaamstemperatuur van invloed is op de eerste uitlezing.

Profiel Barometer gebruiken

Het Barometer profiel toont de huidige luchtdruk op zeeniveau. Deze wordt gebaseerd op de referentiewaarden die u in de instellingen hebt opgegeven en op de continu gemeten absolute luchtdruk.

Wijzigingen in de luchtdruk op zeeniveau worden grafisch op de middelste rij van het display weergegeven.

Als het Barometer profiel actief is, wordt het barometerpictogram op de display getoond.

Als het Barometer profiel actief is, geeft Suunto Ambit3 Peak u de volgende informatie over de luchtdruk:

 • bovenste rij: de huidige luchtdruk op zeeniveau
 • middelste rij: een grafiek met wijzigingen in de luchtdruk op zeeniveau gedurende de laatste 24 uur (met een opname-interval van 15 min)
 • onderste rij: wisselen met View om de tijd, temperatuur, zonsopgang/ondergang of referentiehoogte te bekijken

barometer profile Ambit3 Peak

Hoogtereferentie is de laatste hoogte die in de Alti & Baro modus wordt gebruikt. Dit kan zijn:

 • de hoogte die u als referentiewaarde hebt ingesteld in het profiel Barometer or
 • de laatste hoogte die is opgeslagen in het Automatisch profiel voordat werd gewisseld naar het Barometer profiel.
OPMERKING:

Als u de Suunto Ambit3 Peak om uw pols draagt moet u deze afnemen om een accurate temperatuuruitlezing te krijgen omdat uw lichaamstemperatuur van invloed is op de eerste uitlezing.

Profiel Automatisch gebruiken

Het profiel Automatisch schakelt tussen de profielen Hoogtemeter en Barometer overeenkomstig uw bewegingen. Als het profiel Automatisch actief is, schakelt het apparaat automatisch over doordat het wijzigingen in de luchtdruk als wijzigingen in hoogte of wijzigingen in het weer interpreteert.

automatic profile

Wijzigingen in hoogte en in het weer kunnen niet tegelijkertijd worden gemeten, omdat beide soorten wijzigingen leiden tot verandering van de omgevingsluchtdruk. Suunto Ambit3 Peak registreert verticale bewegingen en schakelt, indien nodig, over op hoogtemeting. Als de hoogte wordt weergegeven, wordt deze met een maximale vertraging van 10 seconden bijgewerkt.

Als u op een constante hoogte bent (minder dan 5 meter verticale beweging binnen 12 minuten), gaat Suunto Ambit3 Peak ervan uit dat alle drukveranderingen wijzigingen in het weer zijn. Het meetinterval is 10 seconden. De hoogte-uitlezing blijft gelijk en als het weer verandert, wordt dat aangegeven als wijziging in de luchtdruk op zeeniveau.

Indien u hoogte wint of verliest (meer dan 5 meter verticale beweging binnen 3 minuten), gaat Suunto Ambit3 Peak ervan uit dat alle drukveranderingen wijzigingen in hoogte zijn.

Afhankelijk van het actieve profiel kunt u de Hoogtemeter of Barometer profielen uitlezen met View.

OPMERKING:

Als u het profiel Automatisch gebruikt worden de barometer of hoogtemeter pictogrammen niet op de display getoond.

Sommaire