Suunto s'engage à amener ce site Web au niveau AA de conformité aux directives d'accessibilité du contenu Web (Web Content Accessibility Guidelines, WCAG) 2.0 ainsi qu'à assurer sa conformité aux autres normes d'accessibilité. Adressez-vous au Service clients aux États-Unis au +1 855 258 0900 (appel gratuit) si vous rencontrez des problèmes pour accéder aux informations de ce site Web.

Suunto Ambit3 Peak Gebruikershandleiding - 2.5

Kompas

Suunto Ambit3 Peak heeft een digitaal kompas waarmee u zich ten opzichte van het magnetische noorden kunt oriënteren. Het kompas met kantelcompensatie geeft u nauwkeurige uitlezingen, ook als het niet horizontaal vlak wordt gehouden.

U kunt het kompas tonen/verbergen vanuit het startmenu onder Displays » Kompas. Schakelen met Next

De kompasweergave bevat de volgende informatie:

 • middelste rij: kompasrichting in graden
 • onderste rij: weergave wisselen naar de huidige richting in windstreken of leeg met View

compass Ambit3

Het kompas gaat na één minuut automatisch over op de energiebesparende modus. Met Start Stop kunt u dit weer activeren.

Kompas kalibreren

Als u het kompas niet eerder heeft gebruikt, moet u dit eerst kalibreren. Houd het horloge onder een hoek en draai rond naar meerdere richtingen tot het een pieptoon geeft waarmee wordt aangegeven dat de kalibratie voltooid is.

calibrating compass Ambit3

Als u het kompas al hebt gekalibreerd en het opnieuw wilt kalibreren, kunt u de kalibratieoptie in het optiemenu openen.

Als de kalibratie met succes is voltooid, wordt de tekst Kalibratie geslaagd weergegeven. Als de kalibratie niet is gelukt, wordt de tekst Kalibratie mislukt weergegeven. Om opnieuw te kalibreren, drukt u op Start Stop.

Om het kompas handmatig te kalibreren:

 1. Houd Next ingedrukt om het optiemenu te openen.
 2. Ga naar ALGEMEEN met Next.
 3. Blader naar Kompas met Light Lock en selecteer met Next.
 4. Druk op Next om Kalibratie te selecteren.

Declinatie instellen

Om te zorgen dat u juiste kompasuitlezingen krijgt, moet u de juiste declinatiewaarde instellen.

Papieren kaarten wijzen naar het geografische noorden. Kompassen wijzen echter naar het magnetische noorden, een gebied boven de aarde waarheen de magnetische velden van de aardbol hun kracht uitoefenen. Aangezien het magnetische noorden en het echte noorden niet op dezelfde plaats liggen, dient u de declinatie in te stellen op het kompas. De declinatie is de hoek tussen het magnetische en het echte noorden.

De declinatiewaarde wordt weergegeven op de meeste kaarten. De locatie van het magnetische noorden verandert jaarlijks. De nauwkeurigste en meest recente declinatiewaarde kunt u op internet vinden (bijvoorbeeld op www.magnetic-declination.com).

Oriëntatiekaarten worden echter ten opzichte van het magnetische noorden getekend. Wanneer u dus oriëntatiekaarten gebruikt, moet u de declinatiecorrectie uitschakelen door de declinatiewaarde in te stellen op 0 graden.

Hoe de declinatiewaarde in te stellen:

 1. Houd Next ingedrukt om het optiemenu te openen.
 2. Druk op Next om Algemeen te openen.
 3. Blader naar Kompas met Light Lock en selecteer met Next.
 4. Blader naar Declinatie met Light Lock en selecteer met Next.
 5. Schakel de declinatie uit door te selecteren, of selecteer W (west) of O (oost).
 6. Stel de declinatiewaarde in met Start Stop of Light Lock.
 7. Druk op Next om de instelling te accepteren.

setting declination Ambit3

TIP:

U kunt ook de kompasinstellingen invoeren door View ingedrukt te houden in de Kompas modus.

Instellen van de richtingvergrendeling

U kunt de richting (in relatie tot het noorden) vergrendelen waarin uw doelbestemming ligt met de richtingvergrendeling.

Hoe een richting te vergrendelen:

 1. Houd het horloge naar voren gericht en draai in de richting van uw bestemming met het kompas geactiveerd.
 2. Druk op Back Lap om de huidige weergegeven waarde in graden te vergrendelen die op uw horloge als richting wordt getoond.
 3. Een lege driehoek geeft de vergrendelde richting aan in relatie tot indicator voor het noorden (dichte driehoek).
 4. Druk op Back Lap om de vergrendeling te verwijderen.

setting bearing lock Ambit3

OPMERKING:

Als u het kompas tijdens de training gebruikt, kan met de Back Lap knop alleen de richting worden vergrendeld of vrijgegeven. Verlaat de kompasweergave om een ronde te gaan met Back Lap.

Sommaire