Suunto s'engage à amener ce site Web au niveau AA de conformité aux directives d'accessibilité du contenu Web (Web Content Accessibility Guidelines, WCAG) 2.0 ainsi qu'à assurer sa conformité aux autres normes d'accessibilité. Adressez-vous au Service clients aux États-Unis au +1 855 258 0900 (appel gratuit) si vous rencontrez des problèmes pour accéder aux informations de ce site Web.

Suunto Ambit3 Peak Gebruikershandleiding - 2.5

Points of interest

Suunto Ambit3 Peak omvat GPS-navigatie waarmee u naar een vooraf gedefinieerde bestemming navigeren die u als een POI hebt opgeslagen.

OPMERKING:

U kunt ook navigeren terwijl u een training opneemt, zie Navigeren tijdens de training.

Hoe naar een POI te navigeren:

 1. Druk op Start Stop om het startmenu te openen.
 2. Blader naar Navigatie met Start Stop en open met Next.
 3. Blader naar POI's (Points of interest) met Light Lock en selecteer met Next.
  Het horloge geeft het aantal opgeslagen POI's weer en de beschikbare vrije ruimte voor nieuwe POI's.
 4. Blader met Start Stop of Light Lock naar de POI waar u naartoe wilt navigeren en selecteer met Next.
 5. Druk op Next om Navigeren te selecteren. Als u het kompas voor de eerste keer gebruikt, moet u het kalibreren (zie Kompas kalibreren). Nadat het kompas is geactiveerd, zal het horloge naar een GPS-signaal gaan zoeken. Als een signaal is verkregen, verschijnt de melding GPS gevonden.
 6. Begin naar de POI te navigeren. Op het horloge verschijnt de volgende informatie:
 7. indicator die aangeeft in welke richting uw bestemming is (zie verdere uitleg hieronder)
 8. uw afstand tot de bestemming
 9. Het horloge geeft u een melding wanneer u de bestemming hebt bereikt.

navigating POI Ambit3

Als u stil staat of langzaam beweegt (<4km/h) dan toont het horloge de richting naar de POI (of markeringspunt als u volgens een route navigeert) op basis van de kompasrichting.

navigating POI stationary Ambit3

Tijdens het voortbewegen (>4km/u), toont het horloge de richting naar de POI (of markeringspunt als u volgens een route navigeert) op basis van GPS.

De richting naar uw bestemming (uw reisrichting) wordt met een lege driehoek aangegeven. De richting waarin u zich voortbeweegt (uw kompasrichting) wordt met de vaste lijnen aan de bovenzijde van de display aangegeven. Zorg dat deze twee op elkaar uitgelijnd zijn om zeker te zijn dat u in de juiste richting beweegt.

navigating POI moving Ambit3

Uw locatie bepalen

Suunto Ambit3 Peak u kunt met GPS de coördinaten van uw huidige locatie bepalen.

Hoe uw locatie te bepalen:

 1. Druk op Start Stop om het startmenu te openen.
 2. Blader naar Navigatie met Start Stop en open met Next.
 3. Druk op Next om Locatie te selecteren.
 4. Druk op Next om Huidige te selecteren.
 5. Het horloge begint naar een GPS-signaal te zoeken. Als een signaal is verkregen, verschijnt de melding GPS gevonden. Uw huidige coördinaten verschijnen vervolgens op de display.
TIP:

U kunt uw locatie ook bepalen terwijl u een training opneemt door Next ingedrukt te houden om toegang te krijgen tot het optiemenu.

Uw locatie toevoegen als POI

Suunto Ambit3 Peak je kunt je huidige locatie opslaan of een locatie als POI definiëren. U kunt altijd naar een opgeslagen POI navigeren, bijvoorbeeld tijdens uw training.

U kunt op uw horloge maximaal 250 POI's opslaan. Houd er rekening mee dat routes ook meetellen voor dit quotum. Bijvoorbeeld wanneer u een route hebt met 60 markeringspunten, kunt u daarnaast nog 190 POI's opslaan in het horloge.

Om een locatie op te slaan als een POI, gaat u als volgt te werk:

 1. Druk op Start Stop om het startmenu te openen.
 2. Scrol naar Navigation met Start Stop en open het menu met Next.
 3. Druk op Next om Location te selecteren.
 4. Selecteer CURRENT of DEFINE om handmatig de lengte- en breedtegraden te veranderen.
 5. Druk op Start Stop om de locatie op te slaan.
 6. Selecteer een geschikt POI-type voor de locatie. Scrol door de POI-types met Start Stop of Light Lock. Selecteer een POI-type met Next.
 7. Selecteer een geschikte naam voor de locatie. Scrol door de naamopties met Start Stop of Light Lock. Selecteer een naam met Next.
 8. Druk op Start Stop om de POI op te slaan.

POI verwijderen

Je kunt een POI in het horloge verwijderen.

Hoe een POI te verwijderen:

 1. Druk op Start Stop om het startmenu te openen.
 2. Scrol naar navigation met Start Stop en open het menu met Next.
 3. Scrol naar POI’s (Points of interest) met Light Lock en selecteer met Next.
  Het horloge geeft nu het aantal opgeslagen POI’s en de vrije ruimte voor nieuwe POI’s weer.
 4. Scrol naar de POI die je wilt verwijderen met Start Stop of Light Lock en selecteer met Next.
 5. Scrol naar Delete met Start Stop. Selecteer met Next.
 6. Druk op Start Stop om je keuze te bevestigen.

Sommaire