Suunto s'engage à amener ce site Web au niveau AA de conformité aux directives d'accessibilité du contenu Web (Web Content Accessibility Guidelines, WCAG) 2.0 ainsi qu'à assurer sa conformité aux autres normes d'accessibilité. Adressez-vous au Service clients aux États-Unis au +1 855 258 0900 (appel gratuit) si vous rencontrez des problèmes pour accéder aux informations de ce site Web.

Suunto Ambit3 Peak Gebruikershandleiding - 2.5

VEILIGHEID

Soorten veiligheidsmaatregelen

WAARSCHUWING:
  • wordt gebruikt in samenhang met een procedure of situatie die kan leiden tot ernstig of dodelijk letsel.
LET OP:
  • wordt gebruikt in samenhang met een procedure of situatie die kan leiden tot schade aan het product.
OPMERKING:
  • wordt gebruikt om belangrijke informatie te benadrukken.
TIP:
  • wordt gebruikt voor extra tips voor het gebruik van de mogelijkheden en functies van het apparaat.

Voorzorgsmaatregelen ten behoeve van de veiligheid:

WAARSCHUWING:

ALLERGISCHE REACTIES OF HUIDIRRITATIES KUNNEN OPTREDEN WANNEER HET PRODUCT IN CONTACT KOMT MET DE HUID, OOK AL VOLDOEN ONZE PRODUCTEN AAN DE NORMEN VAN DE BEDRIJFSTAK. IN EEN DERGELIJK GEVAL DIENT U HET GEBRUIK ONMIDDELLIJK TE STOPPEN EN EEN DOKTER TE RAADPLEGEN.

WAARSCHUWING:

RAADPLEEG ALTIJD UW DOKTER VOORDAT U BEGINT MET EEN TRAININGSPROGRAMMA. OVERBELASTING KAN LEIDEN TOT ERNSTIG LETSEL.

WAARSCHUWING:

ALLEEN BESTEMD VOOR RECREATIEF GEBRUIK.

WAARSCHUWING:

VERTROUW NOOIT ALLEEN OP DE GPS OF OP DE GEBRUIKSDUUR VAN DE BATTERIJ, GEBRUIK ALTIJD KAARTEN OF ANDER BACK-UPMATERIAAL OM UW VEILIGHEID TE WAARBORGEN.

LET OP:

STEL HET PRODUCT NOOIT BLOOT AAN ENIG OPLOSMIDDEL. DIT KAN HET OPPERVLAK BESCHADIGEN.

LET OP:

STEL HET PRODUCT NOOIT BLOOT AAN ENIGE ANTI-INSECTENSPRAY. DIT KAN HET OPPERVLAK BESCHADIGEN.

LET OP:

GOOI HET PRODUCT NIET ZOMAAR WEG MAAR BEHANDEL HET TER BESCHERMING VAN HET MILIEU ALS ELEKTRISCH AFVAL.

LET OP:

STOTEN OF VALLEN VAN HET APPARAAT KAN TOT SCHADE LEIDEN.

Sommaire