Suunto s'engage à amener ce site Web au niveau AA de conformité aux directives d'accessibilité du contenu Web (Web Content Accessibility Guidelines, WCAG) 2.0 ainsi qu'à assurer sa conformité aux autres normes d'accessibilité. Adressez-vous au Service clients aux États-Unis au +1 855 258 0900 (appel gratuit) si vous rencontrez des problèmes pour accéder aux informations de ce site Web.

Suunto Ambit3 Peak Gebruikershandleiding - 2.5

Intervaltimer

U kunt in Movescount aan elke aangepaste sportmodus een intervaltimer toevoegen. Om een intervaltimer toe te voegen aan een sportmodus, selecteert u de modus en gaat u naar Geavanceerde instellingen. De volgende keer dat u met uw Suunto Ambit3 Peak verbinding maakt met uw Movescount-account, wordt de intervaltimer gesynchroniseerd met uw horloge.

U kunt de volgende informatie opgeven in de intervaltimer:

  • intervaltypes (hoog en laag interval)
  • de duur of de afstand voor beide intervaltypes
  • het aantal keren dat de intervallen herhaald worden
OPMERKING:

Als u het aantal herhalingen voor de intervallen niet instelt in Movescount, dan zal de intervaltimer doorgaan tot deze 99 keer herhaald worden.

U kunt een intervaltimer instellen voor elke sport, inclusief een multisportmodus (zie De multisportmodus gebruiken). De intervaltimer wordt opnieuw gestart als u van sport wisselt.

De intervaltimer activeren/deactiveren:

  1. Terwijl u in een sportmodus bent, houdt u Next ingedrukt om het optiemenu te openen.
  2. Blader naar Activeren met Light Lock en selecteer met Next.
  3. Blader naar Interval met Start Stop en selecteer met Next.
  4. Druk op Start Stop of Light Lock om de intervaltimer Aan/Uit te zetten en accepteer met Next. Als de intervaltimer actief is, wordt het intervalpictogram op het scherm weergegeven.

activating interval timer

Sommaire