Suunto s'engage à amener ce site Web au niveau AA de conformité aux directives d'accessibilité du contenu Web (Web Content Accessibility Guidelines, WCAG) 2.0 ainsi qu'à assurer sa conformité aux autres normes d'accessibilité. Adressez-vous au Service clients aux États-Unis au +1 855 258 0900 (appel gratuit) si vous rencontrez des problèmes pour accéder aux informations de ce site Web.

Suunto Spartan Sport Gabay sa User - 2.6

KALIGTASAN

Mga uri ng mga pag-iingat para sa kaligtasan

BABALA:
  • ay ginagamit kaugnay ng isang pamamaraan o sitwasyon na maaaring magdulot ng malubhang pinsala o pagkamatay.
MAG-INGAT:
  • ay ginagamit kaugnay ng isang pamamaraan o sitwasyon na magdudulot ng pinsala sa produkto.
PAALALA:
  • ay ginagamit upang bigyang-diin ang mahalagang impormasyon.
TIP:
  • ay ginagamit para sa mga karagdagang tip kung paano gagamitin ang mga feature at function ng device.

Mga pag-iingat para sa kaligtasan

BABALA:

Ilayo ang USB cable sa mga medikal na kagamitan tulad ng mga pacemaker, maging sa mga key card, credit card at katulad na item. Ang USB cable na tagakonekta ng device ay may malakas na magnet na maaaring makasagabal sa paggana ng mga medikal o iba pang elektronikong device at item na may magnetically stored na data.

BABALA:

Maaaring magkaroon ng allergic na reaksyon o iritasyon sa balat kapag nakalapat sa balat ang produkto, kahit na sumusunod ang aming mga produkto sa mga pamantayan ng industriya. Kapag nangyari ito, ihinto kaagad ang paggamit dito at kumonsulta sa doktor.

BABALA:

Palaging kumonsulta sa iyong doktor bago magsimula ng programa sa pag-eehersisyo. Maaaring magdulot ng malubhang pinsala ang labis na pagpapagod sa mga aktibidad.

BABALA:

Para sa libangang paggamit lang.

BABALA:

Huwag lubusang umasa sa GPS o sa buhay ng baterya ng produkto. Palaging gumamit ng mga mapa at iba pang pang-backup na materyal upang matiyak ang iyong kaligtasan.

MAG-INGAT:

Huwag pahiran ang produkto ng anumang uri ng solvent dahil maaari nitong mapinsala ang surface nito.

MAG-INGAT:

Huwag pahiran ng insect repellent ang produkto dahil maaari nitong mapinsala ang surface nito.

MAG-INGAT:

Huwag itatapon ang produkto, sa halip, ituring itong elektronikong basura upang hindi ito makasama sa kapaligiran.

MAG-INGAT:

Huwag ihampas o ibagsak ang produkto dahil maaari itong masira.

PAALALA:

Sa Suunto, gumagamit kami ng mga advanced na sensor at algorithm upang bumuo ng mga sukatang makakatulong sa iyo sa iyong mga aktibidad at pakikipagsapalaran. Nagsusumikap kaming maging tumpak hangga’t maaari. Gayunpaman, walang data na nakolekta ng aming mga produkto at serbisyo ang lubusang maaasahan, hindi rin ganap na tumpak ang mga sukatang binubuo ng mga ito. Maaaring hindi tumugma sa realidad ang mga calorie, bilis ng pintig ng puso, lokasyon, pagtukoy ng galaw, pagkilala sa shot, mga indicator ng pisikal na stress at iba pang mga pagsukat. Ang mga produkto at serbisyo ng Suunto ay para lang sa paglilibang at hindi ginawa para sa anumang uri ng mga layuning medikal.

Sommaire