Suunto s'engage à amener ce site Web au niveau AA de conformité aux directives d'accessibilité du contenu Web (Web Content Accessibility Guidelines, WCAG) 2.0 ainsi qu'à assurer sa conformité aux autres normes d'accessibilité. Adressez-vous au Service clients aux États-Unis au +1 855 258 0900 (appel gratuit) si vous rencontrez des problèmes pour accéder aux informations de ce site Web.

Suunto Spartan Sport Gabay sa User - 2.6

Katumpakan at pagtitipid ng baterya ng GPS

Inaalam ng GPS fix rate ang katumpakan ng iyong track - kung mas maikli ang interval sa pagitan ng mga fix, mas magiging tumpak ang track. Nire-record ang bawat GPS fix sa iyong log kapag nagre-record ng ehersisyo.

Direkta ring naaapektuhan ng GPS fix rate ang itatagal ng baterya. Kapag binawasan ang katumpakan ng GPS, mas mapapahaba mo ang itatagal ng baterya ng iyong relo.

Ang mga opsyon sa katumpakan ng GPS ay:

  • Best (Pinakamahusay): ~ 1 segundo na fix rate na gumagamit ng full power
  • Good (Mahusay): ~ 1 segundo na fix rate na gumagamit ng low power
  • OK (OK): ~ 60 segundo na fix rate na gumagamit ng full power

Kapag nakatakda ito sa Best (Pinakamahusay), gagamitin ng iyong relo ang GPS sa full power sa lahat ng oras. Sa full power mode, maaalis ng GPS ang interference at makukuha nito ang pinakamahusay na fix. Nagreresulta ito sa pinakamahusay na katumpakan sa track, pero ito ang pinakamalakas gumamit ng baterya.

Sa paggamit ng Good (Mahusay), maaari ka pa ring makakuha ng GPS fix bawat segundo, pero mas mababa ang katumpakan dahil hindi full power ang mode ng GPS sa lahat ng oras. Sa pagitan ng mga fix, nagiging low power ang mode ng GPS sa loob ng ilang sandali, gaya ng inilalarawan sa ibaba.

GPS accuracy Good

Pinahahaba nito ang buhay ng baterya, pero ang ibig sabihin nito, mas kakaunti ang panahon ng GPS na maghanap ng magandang fix at mag-alis ng interference. Kaya magiging hindi kasingtumpak ng Best (Pinakamahusay) ang resultang track.

Sa OK, binabawasan ang GPS fix rate sa isang beses bawat minuto. Lubha nitong pinapahaba ang buhay ng baterya, pero nagreresulta naman sa hindi gaanong tumpak na track.

GPS accuracy OK

Sa tuwing nagna-navigate ka ng daanan o ng POI, awtomatikong itatakda sa Best (Pinakamahusay) ang katumpakan ng GPS.

Sommaire