Suunto s'engage à amener ce site Web au niveau AA de conformité aux directives d'accessibilité du contenu Web (Web Content Accessibility Guidelines, WCAG) 2.0 ainsi qu'à assurer sa conformité aux autres normes d'accessibilité. Adressez-vous au Service clients aux États-Unis au +1 855 258 0900 (appel gratuit) si vous rencontrez des problèmes pour accéder aux informations de ce site Web.

Suunto Spartan Sport Gabay sa User - 2.6

Mga format ng posisyon

Ang format ng posisyon ay ang paraan ng pagpapakita sa posisyon ng iyong GPS sa relo. Nauugnay ang lahat ng format sa iisang lokasyon, at nag-iiba lang ang pagpapahayag sa mga ito.

Maaari mong baguhin ang format ng posisyon sa mga setting ng relo sa ilalim ng Navigation (Navigation) » Position format (Format ng posisyon).

Ang latitud/longhitud ay ang grid na pinakamadalas gamitin, na may tatlong magkakaibang format:

 • WGS84 Hd.d°
 • WGS84 Hd°m.m'
 • WGS84 Hd°m's.s

Kasama sa iba pang available na pangkaraniwang format ng posisyon ang sumusunod:

 • Ang UTM (Universal Transverse Mercator) ay may two-dimensional na pahalang na presentation.
 • Ang MGRS (Military Grid Reference System) ay isang extension ng UTM, at binubuo ng isang grid zone designator, 100,000 metrong square identifier, at isang numerical na lokasyon.

Suunto Spartan Sport sinusuportahan din ang mga sumusunod na lokal na format ng posisyon:

 • BNG (British)
 • ETRS-TM35FIN (Finnish)
 • KKJ (Finnish)
 • IG (Irish)
 • RT90 (Swedish)
 • SWEREF 99 TM (Swedish)
 • CH1903 (Swiss)
 • UTM NAD27 (Alaska)
 • UTM NAD27 Conus
 • UTM NAD83
 • NZTM2000 (New Zealand)
PAALALA:

Hindi maaaring gamitin ang ilang format ng posisyon sa mga lugar sa hilaga ng 84° at timog ng 80°, o sa labas ng mga bansa kung saan nakalaan ang mga ito. Kung wala ka sa pinapayagang lugar, hindi maipapakita ang mga coordinate ng iyong lokasyon sa relo.

Sommaire