Suunto s'engage à amener ce site Web au niveau AA de conformité aux directives d'accessibilité du contenu Web (Web Content Accessibility Guidelines, WCAG) 2.0 ainsi qu'à assurer sa conformité aux autres normes d'accessibilité. Adressez-vous au Service clients aux États-Unis au +1 855 258 0900 (appel gratuit) si vous rencontrez des problèmes pour accéder aux informations de ce site Web.

Suunto Spartan Sport Gabay sa User - 2.6

Mga tunog at vibration

Ginagamit ang mga alerto na tunog at vibration para sa mga notification, alarma at iba pang mga mahalagang kaganapan at pagkilos. Maaaring i-adjust ang mga ito sa mga setting sa ilalim ng General » Tones.

Sa ilalim ng General » Tones at Vibration, maaari kang pumili sa mga sumusunod na opsyon:

  • All on: magti-trigger ng alerto ang lahat ng event
  • All off: walang event ang magti-trigger ng mga alerto
  • Buttons off: magti-trigger ng mga alerto ang lahat ng event maliban sa pagpindot sa mga button

Sa ilalim ng Alarms, maaari kang pumili sa mga sumusunod na opsyon:

  • Vibration: alertong vibration
  • Tones: alertong tunog
  • Both: alertong vibration at tunog

Sommaire