Suunto s'engage à amener ce site Web au niveau AA de conformité aux directives d'accessibilité du contenu Web (Web Content Accessibility Guidelines, WCAG) 2.0 ainsi qu'à assurer sa conformité aux autres normes d'accessibilité. Adressez-vous au Service clients aux États-Unis au +1 855 258 0900 (appel gratuit) si vous rencontrez des problèmes pour accéder aux informations de ce site Web.

INSCRIVEZ-VOUS À LA NEWSLETTER | RETOURS GRATUITS

Suunto Spartan Sport Gabay sa User - 2.6

Mga Timer

May kasamang stopwatch at countdown timer ang relos mo para sa basic na pagsukat ng oras. Mula sa mukha ng relos, buksan ang launcher at mag-scroll pataas hanggang sa makita mo ang timer icon. I-tap ang icon o pindutin ang middle button upang buksan ang display ng timer.

Stopwatch icon

Sa unang pagpasok mo sa display, ipapakita nito ang stopwatch. Pagkatapos noon, naaalala nito kung ano ang huli mong ginamit, stopwatch o countdown timer.

Mag-swipe pataas o pindutin ang lower button upang buksan ang Set timer (I-set ang timer) na menu ng mga shortcut kung saan maaari mong baguhin ang mga setting ng timer.

Stopwatch

SImulan ang stopwatch sa pamamagitan ng pagpindot sa gitnang button.

Stopwatch Spartan

Ihinto ang stopwatch sa pamamagitan ng pagpindot sa gitnang button. Maaari kang magpatuloy sa pamamagitan ng pagpindot muli sa gitnang button. Mag-reset sa pamamagitan ng pagpindot sa ibabang button.

Stopwatch pause resume

Lumabas sa timer sa pamamagitan ng pag-swipe sa kanan o ng pagpindot nang matagal sa middle button.

Countdown timer

Sa display ng timer, mag-swipe pataas o pindutin ang lower button upang buksan ang menu ng mga shortcut. Mula roon, makapipili ka ng naka-predefine na oras ng countdown o lumikha ng custom na oras ng countdown.

Countdown options Spartan

Tumigil at mag-reset kung kinakailangan gamit ang middle at lower button.

Lumabas sa timer sa pamamagitan ng pag-swipe sa kanan o pananatiling pagpindot sa middle button.

Sommaire