Suunto s'engage à amener ce site Web au niveau AA de conformité aux directives d'accessibilité du contenu Web (Web Content Accessibility Guidelines, WCAG) 2.0 ainsi qu'à assurer sa conformité aux autres normes d'accessibilité. Adressez-vous au Service clients aux États-Unis au +1 855 258 0900 (appel gratuit) si vous rencontrez des problèmes pour accéder aux informations de ce site Web.

Suunto Spartan Sport Gabay sa User - 2.6

Logbook

Maaari mong puntahan ang logbook mula sa launcher o sa pamamagitan ng pagsu-swipe pakanan kapag nasa display ng insight sa pagsasanay.

Logbook icon

Mag-tap sa log entry na gusto mong tingnan at mag-scroll papunta sa log sa pamamagitan ng pag-ii-swipe pataas o pababa o sa pamamagitan ng pagpindot sa upper right o lower right button.

Log list

PAALALA:

Mananatiling kulay gray ang icon ng log hanggang sa ma-sync ang ehersisyo sa Suunto app.

Upang lumabas sa log, mag-swipe pakanan o pindutin nang matagal ang button sa gitna. Pwede ring mag-double-tap na lang sa screen upang bumalik sa watch face.

Sommaire