Suunto s'engage à amener ce site Web au niveau AA de conformité aux directives d'accessibilité du contenu Web (Web Content Accessibility Guidelines, WCAG) 2.0 ainsi qu'à assurer sa conformité aux autres normes d'accessibilité. Adressez-vous au Service clients aux États-Unis au +1 855 258 0900 (appel gratuit) si vous rencontrez des problèmes pour accéder aux informations de ce site Web.

Suunto Spartan Sport Gabay sa User - 2.6

Mga anyo ng buwan

Dagdag sa mga oras ng pagsikat at paglubog ng araw, masusundan ng relos mo ang mga anyo ng buwan. Nakabatay ang anyo ng buwan sa petsa na nai-set mo sa relos mo.

Magagamit ang anyo ng buwan bilang view sa outdoor style na mukha ng relos. Mag-tap sa screen para baguhin ang ibabang hanay hanggang sa makita mo ang moon icon at percentage.

Moonphase watchface Spartan

Ipinapakita ang mga anyo bilang icon na may percentage gaya ng sumusunod:

Moonphase icons Spartan

Sommaire